Kur'an hafızlığı yapıp da sonra tamamını veya bir kısmını unutmanın mesuliyeti nedir; bu konuda hadisler var mıdır?

Tarih: 09.09.2006 - 14:36 | Güncelleme:

Soru Detayı
Hafızlık yapıp da daha sonra dünya meşguliyetleriyle (aile sorumluluğu, çocuk bakımı vs.) bir kısmını yahut tamamını unutan kimsenin günahkâr veya mesul olacağına dair hadisler var mıdır? Bir de hafızlıkla ilgili hadis-i şeriflerin tamamını öğrenebilir miyim?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Namaz kılabilecek kadar Kur'an-ı Kerim ezberleyip bunu unutmak caiz değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya bir kısmını ezberleyip, daha sonra bir kısmını veya çoğunu unutmak haram değilidir. Ancak Kur'an-ı Kerim ezberlemenin büyük faziletini kaçırmış olacaktır. Ayrıca emeğini de zayi etmiş olacaktır.

Bir hadis-i şerifte hâfızların özelliği belirtilmekte ve Kur'ân'ı ezberlemek teşvik edilmektedir. Hz. Âişe'den nakledilen bu hadiste şöyle buyurulmaktadır:

"Kur'an'ı ezbeıleyerek okuyan hâfız kişi, es-Seferetü'l Kirâm olan (vahiy getiren) meleklerle beraberdir." (Buhârî, Kitâbü't-Tefsir, 458)

İlave bilgi için tıklayınız:

- Kur'an okumayı öğrenip sonra terk etmenin veya ezberlenenleri unutmanın hükmü nedir? Kur'an'ı yüzünden okumayı bilmemek günah mıdır?..

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun