Kur’an Hz. Nuh ve Hz. Lut’un hanımlarının kafir olduğunu haber veriyor. Onların şeriatında kafirle evlenmek caiz miydi?

Tarih: 15.09.2011 - 10:35 | Güncelleme:

Soru Detayı
- Yoksa bu peygamberler hanımlarının kafir olduğunu bilmiyor muydu?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

“Allah, kâfirlere Nûh’un eşi ile Lût’un eşini misal getirir. Her ikisi de iki iyi kulumuzun mahremi idiler. Ama inkâr tarafına giderek eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler, kocaları da Allah’tan gelen cezadan eşlerini asla kurtaramadılar. Onlara (ölürken veya kıyamet günü): 'Haydi, cehenneme girenlerle beraber siz de girin!' denilir.”(Tahrim, 66/10).

Ayette meal olarak yer alan “eşleri olan peygamberlere hıyanet ettiler” ifadesi, Hz. Nuh ve Hz. Lut’un onların kâfir olduklarını bilmiyor olduklarına delalet etmektedir. Çünkü, “hıyanet” kavramı, yapılan kötü işin gizli yapıldığını gösterir.(bk. İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

Şunu da unutmamak gerekir ki, Allah bildirmediği sürece peygamberler de gaybı bilmezler. Bu kadınların daha önce iman etmeleri, yıllar sonra nefis ve şeytana uyarak inkâra sapmaları ve bu inkârlarını gizli tutarak münafıklık yapmaları da mümkündür.

Dolayısıyla gerçekte kâfir oldukları hâlde zahiren mümin olarak yaşamış olabilirler. Nitekim, Tevrat’ta Hz. Nuh’un tufandan sonra gemiden çıktığı zamanda da eşinden söz edilir. (İbn Aşur, ilgili yer). Bu da onun tufandan sonra inkâra saplandığını gösteriyor. Çünkü kâfirler gemiye binmemişler ve boğulmuşlardır.

Peygamber de olsa insanların görevi zahire göre amel etmektir. Binaenaleyh, bu peygamberlerin zahirde/görünürde mümin olan eşleriyle hayatlarını devam ettirmelerinde dinen bir sakınca yoktur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun