Kumar kötüyse, Peygamberimiz neden izin verdi?

Tarih: 02.03.2023 - 09:50 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir konu kafama yatmadı. Hz. Ebubekir (ra) efendimizle Ubey bin Halef'in bahse girmesi olayı ile ilgili yazınızı okudum. Henüz kumar ile ilgili ilahi emir gelmediği ile ilgili bir açıklama yapmışsınız. Doğrudur ama aklıma yatmayan husus şu, neticede kumar kötü bir şey ve Peygamber Efendimiz (sav) bütün cahiliye adetlerinden rahatsız oluyordu.
- Hakeza Risalete nail olmadan önce cemiyetin ahlaksızlıklarından içtinap edip Nur Dağı Hira Mağarasında tefekkür ediyor. Kainatın manası hakkında düşünüyordu yani kumar henüz ilgili ayet gelmeden evvel de kötü bir şeydi ve Peygamber Efendimiz kumar dahil bütün cahiliye adetlerinden rahatsız olmuyor muydu?
- Eğer oluyor idiyse neden bu bahis olayına engel olmayıp sürenin uzatılmasını ve bahsin artırılmasını istedi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Öncelikle ifade edelim ki, Müşrik Übey b. Halef, ayetin gelecekten verdiği haberi inkâr etmiş ve Hz. Ebu Bekir'e böyle bir teklifte bulunmuştur. Bu durumda onun teklifine hayır demek, sanki ayetin verdiği hüküm konusunda Müslümanların tereddüt varmış gibi bir hissin oluşmasına neden olabilirdi.

Böylece Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, hem Hz. Ebu Bekir’in bir iki yıllık diye anladığı manayı 3-9 yıl olarak ifade buyurmuş hem de Kuran'ın verdiği bilgi konusunda hiçbir tereddüdün olamayacağını açık ve net olarak göstermiştir.

Nihayetinde ayetin verdiği haber gerçekleşince, bahse girilen 100 deve alınıp, Peygamber Efendimizin emriyle sadaka olarak dağıtılmıştır. (bk. Tirmizî, Tefsir, 30)

Bununla beraber, sadece kumar değil, başka hükümler de vardır. Mesela: İçki dört safhada tedricen yasaklanmıştır. Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, Allah’ın izni, emri olmadan kendi kendine bir hüküm koyamaz. Zira kâinatın sultanı olan Allah, Hz. Peygamberi (asm) kendisi ile kulları arasında bir elçi olarak görevlendirmiştir. Bu görev bazen nebevi sünnetle icra edilmiş olmakla beraber, genellikle sarih vahiy denilen Kuran’ın hükümlerinin tebliği ve açıklaması şeklinde yerine getirilir. Mesela:

- Kumar gibi, leş / murdar, kan, domuz eti gibi bazı yasaklar Medine’de tahakkuk etmiştir. (bk. Maide, 5/3)

- Nikâhı yasaklanan kadınlar için bk. Medine’de inen Nisa, 4/23-24.

- Faizin yasaklanması için bk. Medine’de inen Bakara, 2/275.

Bilindiği üzere, haramlar gibi, farz, vacip olan hükümlerin de önemli bir kısmı Medine’de indirilmiştir. Ve indirilmeden önce ne farzları yapma sorumluluğu ne de yasaklardan kaçınma sorumluluğu vardı.

İlave bilgi için tıklayınız.

İslam'a göre iddia haram ise, Bizanslılar ile İranlıların arasında geçen savaş için neden iddiaya girmiştir?

Allah iddialaşmayı yasaklayacaksa neden Ebu Bekir'in iddialaşmasına engel olmamıştır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun