Allah iddialaşmayı yasaklayacaksa neden Ebu Bekir'in iddialaşmasına engel olmamıştır?

Tarih: 21.12.2015 - 03:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Esasen oradaki durumda bahsi yasaklayan ayet olmadığı için normal şartlarda Hz. Ebubekir iddiaya girmiştir. Ancak peygamberimiz de bahiste yılın 9'a çıkarılmasını ve deve sayısının 100 olmasını istemiştir.
- Sormak istediğimiz: Allah cc. neden sonradan yasaklanacak olan bir fiili o anda peygamberimizi de dolaylı olarak bu bahse iştirak etmekten men etmemiştir?
- Yani o zaman müslümanlar fakir ve muhtaç durumdaydı ancak bahsin sonucu müslümanlar Medine’de iken bir nebze refah bir ortamdayken develer Hz. Ebubekir’e teslim edilmiş.
- O anda da bahsi yasaklayan hüküm inmiş midir; inmişse neden develer alındı eğer hüküm yoksa neden müdahale edilmedi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sorunun cevabı kısaca şöyledir:

Allah İslam dinindeki olumlu-olumsuz emir ve yasakların hepsini önceden biliyordu. Buna rağmen, onları belli zamanlarda söz konusu etmiştir. Örneğin, namazı bi’setin on ikinci yılında, orucu hicretin ikinci yılında farz kılmıştır. İçkiyi dört devrede yasaklamıştır. Faizi ve kan davalarını ancak Veda hutbesinde yasaklamıştır...

Bundan anlaşılıyor ki, Allah’ın önceden bilmediği hiçbir şey yoktur. Ancak her şeyi hikmetinin ön gördüğü vakti-zamanı gelince emreder veya yasaklar.

İslam’da emir ve yasaklarla ilgili hükümler, değişik zamanlarda söz konusu olmuştur. Daha ortaya konmamış bir emrin yerine getirilmesi düşünülmediği gibi, bir yasaktan da kaçınılması söz konusu değildir. İşte bahse/iddaya girme konusu da Medine’de yasaklanmış bir hükümdür. Hz. Ebu Bekir hicretten yaklaşık beş-altı yıl önce bu bahse / iddaya girmiştir ki, o zaman bu iş daha yasaklanmamıştı.

Develerin Hz. Ebu Bekir’e teslimi, yaklaşık hicretin 2 veya 3. yılında gerçekleşmiştir. Bahse girmenin/kumarın yasaklanması ise, (Maide, 5/90-91) yaklaşık 10. yılında söz konusu olmuştur. Develeri almak ile yasak arasında yaklaşık 7 yıl vardır.

Bununla beraber, medeni hukukta kanunlar prensip olarak önceki zamanı kapsamaz. Kur’an’da da bazı hükümler anlatılırken, illa ma kad selef = daha önceki olanlar hariç” şeklinde bir kayıt konulmuştur. İddia/bahis konusu da buna dahil olabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun