Kul ne demektir? Kimlere kul denir?

Tarih: 29.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Allah´ın iyi kullarının yanında kafir veya fasık kimseler de Allah´ın kulu mudur?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Kul" ifadesi genel anlamıyla tüm insanlar için kullanılmıştır. Çünkü her insan yaratılmaları cihetiyle Allah'ın kuludur. Kur'an'da ve hadiste bütün insanlar, hatta bazen diğer varlıklar için kullanılıyorsa da daha çok “mü'min” manasına gelmektedir.

Özel­likle izafet yoluyla Allah'a nisbet edilen abd ve ibâd kelimeleri, “O'na iman eden, kendisinin de sevdiği kullar.” an­lamını taşımaktadır.(bk M. F. Abdülbâki, Mu'cem; DİA, Abd md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun