Kur'an’da "kul / de, de ki" 332 defa geçmektedir, bunun hikmeti nedir?

Tarih: 30.05.2015 - 13:40 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu durum cümlenin akışını bozmuyor mu?
- İhlas süresinde “de ki” olmasaydı daha iyi değil miydi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur’an’da “de ki” manasına gelen “kul” kelimesinin fazlaca kullanılmasının bazı hikmetlerini şöyle sıralamak mümkündür:

1) Ayetlerde geçen "Söz" (Kavil) tâbiri, Kur'an lafzının Allah'tan gelen bir vahiy olduğunu, diğer bir ifadeyle "elçinin sözü, onu gönderenin sözüdür" gerçeğini, yani elçinin tebliğden başka hiçbir müdahalesinin olmadığını ifade etmektedir. (krş. Yazır, Hak Dini, VIII/324) Türkçemizdeki "Elçiye zeval olmaz." deyimi de bu gerçeğin bir ifadesidir.

2) “Kul” kelimesinin kullanılması, Kur’an’ın hem lafız hem de manasıyla Allah’ın kelamı olduğunu göstermektedir.

3) Kur'an'da Hz. Peygamber (asm)'e hitaben "de ki" anlamına gelen "kul" kelimesinin üç yüzden fazla kullanılması, Kur’an’daki bu ifadelerin dışarıdan gelen bir emrin varlığını göstermektedir.  

Halbuki elçiler, kendilerini gönderenlerin söylediklerini farklı bir tarzda ifade ederler. Meselâ biri diğerine "Git filan adama de ki: Allah birdir.", dese, elçi olan kimse, vardığı yerde herhalde aynı cümleyi tekrarlamaz. Aksine, eğer gönderen kimseyi de işe katarsa, "Beni gönderen kimse, Allah'ın bir olduğunu size söylememi istedi." der. Şimdi bu küçük misali göz önünde bulunduralım ve Kur'an'ın üslubuna dikkat edelim!

"De ki: Allah birdir." (İhlas, 112/1),

"De ki: Eğer duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var." (Furkân, 25/77),

"De ki: Ben kendime bile, Allah'ın dilediğinden başka ne bir zarar ne de bir menfaat verme gücüne sahibim." (Yunus, 10/49)

4) Kur’an’ın dört temel maksadı vardır. Tevhid, nübüvvet, haşir akidesi, adalet ile ibadet. “Kul” kelimesi, her zaman bu dört maksadını başında gelen tevhid ve nübüvveti nazara vermektedir. Çünkü “kul / de ki” emrinin bir mütekellimi vardır ki Allah’tır; bir de muhatabı vardır ki Hz. Peygamber (asm)'dir.

5) “Kul” kelimesinin -iki harfiyle birlikte- ebced değeri 132’dir ki, bu sayı aynı zamanda “Muhammed” kelimesinin de ebced değeridir.

Demek ki “kul” emri tek başına Hz. Muhammed (asm)’in nübüvvetini tasdik ettiği için 332 defa tekrarlanmıştır.

Kur’an'da böyle güzel tevafuklar nakşını dokuyan “ilahi sonsuz ilim ve hikmet” için “bin barekellah” diyoruz.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun