Kızların temiz olup olmadığı belli olurken erkeklerin belli olmamasının sebebi nedir?

Tarih: 09.10.2019 - 12:22 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kızlık zarı nedeniyle, bir kızın zina edip etmediği belli olurken, erkeklerin zina edip etmediğini belli eden bir durumun olmaması nedendir?
- Evlilikte, neden sadece kızın bakireliği dikkate alınmakta, erkeğin yalan söyleyip söylemediğini bilemiyoruz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Evvela şunu bilelim ki, kızlık zarı zina edilip edilmediğinin sağlam bir delili değildir; günümüzde tıbben bu zarın yeniden yapılması mümkün olduğu gibi, biliyoruz ki zina suçu işlemeden de bu zar çeşitli şekillerde hasar görebilmektedir.

Zaten bu zarın esas varlığının amacı ve hikmeti, kızın zina işleyip işlemediğini göstermek değildir. Bu insanların kanaatidir ve zaman zaman büyük haksızlıklara da yol açmaktadır.

İşin tıbbi gerekçelerini hekimlere havale ederek şunu deriz; kızlık zarının amacı zinayı ispat için olsaydı, bakire olmayan evli veya dul bir kadının zina edip etmediğinin de mutlaka bir başka şekilde anlaşılması gerekirdi.

Zina, bir kadın için ne kadar büyük bir günah ise, bir erkek için de en az onun kadar günahtır; zinakâr kadına “fahişe”, zinakâr erkeğe “çapkın” denilerek âdeta birinin aşağılandığı bir diğerinin neredeyse övüldüğü, ahir zaman fitnelerinin yaşandığı feci bir dönemin içindeyiz.

Bir müminin, ister kadın olsun ister erkek olsun ne zina etmesi düşünülebilir ne de yalan söylemesi; bunun aksini yapan imanını sorgulamalıdır, çünkü bunlar kebair dediğimiz büyük günahlardandır.

İslam hukukunda da zina ve yalancılığın müminler için hükümleri bellidir.

Bütün bunlara rağmen tövbe kapısı da Allah’ın rahmeti sayesinde sonuna kadar açıktır, meğerki günahkâr tövbe sonrası halini ıslah ede ve o günaha tekrar dönmeye.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun