"Kimin iyilikleri tartıda hafif kalırsa, işte kendilerini ziyana sokanlar, cehennemde ebedî kalanlar onlar olacaklardır." (Mu'minun, 23/103) ayetine göre, günahı sevabından çok olan müminlerde mi ebedi cehennem de kalacak?

Tarih: 04.11.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Ki­min iyi­lik­le­ri tar­tı­da ha­fif ka­lır­sa, iş­te ken­di­le­ri­ni zi­ya­na so­kan­lar, ce­hen­nem­de ebe­dî ka­lan­lar on­lar ola­cak­lar­dır." (Mu'minun, 23/103)

"Bunlar, cehennemde ebedî kalıcıdırlar." ifadesinin, kâfirlerin cehennemde ebedî kalacaklarını anlatışı açıktır. Nitekim devamındaki ayet-i kerimede de ayetleri inkar edenler olduğu anlaşılmaktadır.

"Al­lah Te­âlâ on­la­ra şöy­le bu­yu­rur: “Âyet­le­rim si­ze oku­nurdu da siz on­la­rı ya­lan sa­yar­dı­nız de­ğil mi?” (Mu'minun, 23/105)

Cenab-ı Hak amelleri mutlaka tartacaktır. Keyfiyetini bilmediğimiz bir mizan ile insanların iyilik ve kötülüklerini tartacak, muhteşem adaletini tecellî ettirecektir. Şayet iyilikler fazla, kötülükler az olursa o kimse ehl-i necat olur; tersi ise, azaba müstahak olur. Fakat Allah, rahmeti ile yine affedebilir. İmanı var, fakat günahı da varsa ve günahı sevaplarından fazla ise, cezasını çektikten sonra yine Cennete girer. Allah’ın sonsuz rahmetine mazhar olur.

Kalbinde iman olan kişinin Cehennemden çıkacağı hadisi şerifte de bildirilmiştir. Peygamberimiz (asm) "Kalbinde zerre kadar îman bulunan kimse cehennemden çıkacaktır." (Müslim, İman: 304) buyururlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun