"Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah o bir güne karşılık o insanın yüzünü cehennemden yetmiş yıl uzak tutar." hadisine göre, yetmiş yıl derken ne demek istenmiştir?

Tarih: 17.09.2011 - 11:21 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ebû Saîd-i Hudri (r.a)'dan rivayetle Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur:

"Allah yolunda bir gün oruç tutan hiçbir kul yoktur kî, o gün sebebi ile Allah onun yüzünü yetmiş sene cehennemden uzak etmesin."(Müslim, Siyam, 31).

Hadisi Buhari ve Tirmizi "Kitabu'l Cihad", Nesai ve İbn Mace de "Kitabu's-Savm" da tahric etmişlerdir.

Yetmiş yıl cehennemden uzaklaştırılır sözü çok uzaklaştırmadan kinayedir. Tutulan bu oruç cehenneme giren kişinin uzun bir süre azabının hafiflemesine veya cehennemde daha az yanmasına da vesile olur. İmam Nevevi Cehennem'den uzaklaştırmaktan murad cehennemde yakmamak şeklinde ifade etmiştir. Yüzden murad ise kişinin zatı olarak anlaşılabilir. Bu manayı teyid eden başka bir rivayette de Hz. Peygamber (a.s.m) şöyle buyurmuştur.

"Bir kimse Allah'ın rızâsını dileyerek bir gün oruç tutarsa, Allah o kim­seyi uçan karga gibi cehennemden uzaklaştırır."(Müslim, Siyam, 31).

Bu hadis ihlaslı yapılan bir amelin büyük mükafatını belirtmesi açısından da önemlidir. Oruca riya girmediği için, onun mükafatını ancak Allah verir.

Bu ve benzeri hadisleri değerlendirirken, kişinin dinin emir ve yasaklarına uyma konusunda dikkat etmesi gerektiği de gözden uzak tutulmamalıdır. Kişi ibadet görevini yapmayıp, günahlardan sakınmadığı hâlde bir gün oruç tutup cehennemden kurtulacağı şeklinde düşünmek, akla ve şeriatın zahirine muhaliftir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun