"Kadın elini kocasının elinin üzerine koyar ve 'İşte elim elinde, sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım.' der." anlamındaki hadis sahih midir?

Tarih: 15.10.2014 - 07:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün ashabına, “Size cennetlik kadınların kimler olduğunu haber vereyim mi?” buyurdu. Ashap, “Buyrun, haber verin yâ Resûlallah.” dediler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu saadeti hak eden kadınları şöyle tanıttı:
“Onlar kocalarını çok severler. Onlara çocuk verirler. Bir kızgınlık anında veya kendisine kötü davranıldığında ya da kocası ona kızdığında, elini kocasının elinin üzerine koyar ve ona, 'İşte elim elinde; sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım.’ der.” (Taberânî, et-Kebîr, 19/140; el-Evsat, nr. 1764; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 4/312)
- Bu hadisin cümlelerini tek tek açıklar mısınız

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hadisin ravilerinden İbrahim b. Ziyad el-Kureşi, Buhari tarafından zayıf sayılmıştır. Ancak Heysemi, Buhari’nin bu şahsı tamamen mi zayıf kabul etmiş yoksa bu hadis rivayeti konusunda mı zayıf saymış olduğunu belirtmediğini bildirmiş ve geri kalan ravilerin sağlam olduklarına işaret etmiştir. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 4/312)

Hadiste yer alan ifadeler:

- “Onlar kocalarını çok severler.”: Kocasını çok seven, onun bazı yanlış davranışlarına karşı sabreder. Ona hıyanet etmez. Onu razı etmeye çalışır... Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olmadığı sürece, ona itaat etmeyi şiar edinir.

Sevgi, saygıyı da beraberinde getirir. Bir ailenin huzurunu temin eden temel unsurlar eşler arasındaki karşılıklı saygı ve sevgidir. Hadiste bu unsurun önemine işaret edilmiştir.

Ailenin maddi-manevi ihtiyaçlarını gidermekle yükümlü tutulan erkeğin bu sorumluluğuna mukabil, kadına da çok nazik ve pek nazenin olan yaratılışındaki o sevecen duygularına uygun olarak kocasına karşı bu kibarlığı ortaya koyması istenmiştir.

- “Çocuk yapan kadınlar.”: Çocuk hem ailenin gülüdür, sevgi kaynağıdır, hem de ailenin bozulmasını engelleyen önemli bir yapıştırıcıdır. Ayrıca, çocuk sahibi olmak, evliliğin temel hikmetidir. İnsanlık neslinin devamı evlilik vasıtasıyla sağlanmıştır.

Bununla beraber, her milletin gücü, kuvveti nüfusunun çokluğuyla ortaya çıkar. Hz. Peygamber (asm) de, bu prensibi hatırlatan bir ifadeyle ümmetine hitaben:

“Evlenin, çoğalın, şüphesiz ben kıyamet günü diğer ümmetlere karşı sizinle iftihar edeceğim.” (Kenzu’l-Ummal, h.no: 44442) buyurmuştur.

- “Bir kızgınlık anında veya kendisine kötü davranıldığında ya da kocası ona kızdığında elini kocasının elinin üzerine koyar ve ona, 'İşte elim elinde; sen benden razı olmadıkça uyku uyumayacağım.’ der.”:

Hadiste, erkek veya kadının kızgınlık anında yapmaları gereken tavrı ders vermektedir.

Özellikle kadının, bu konuda kabalığı olan erkeğe karşı, fıtratındaki o nazik ve kibar duygularının inceliğini göstermesi istenmiştir. O anda bile kocasını duygusal bir yaklaşımla hizaya getirebileceğine işaret edilmiştir.

Örneğin; kızgınlık anında kocasına: “benim elim senin elindedir” (ben sana ait biriyim. Benim nikahım senin elindedir. Hayatımı seninle paylaşıyorum. Ben sana bağlıyım). Ve bu bağlılığımı “sen benden razı olmadığın ve benimle barışmadığın sürece gözüme uyku girmez / uykuyu kendime haram kılarım.” diyerek bu tavrımı ispat ederim.  

Herhalde vicdanı olan bir erkek, bu kibar ve nazenin tavır karşısında bal mumu gibi erimeye başlayacaktır...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun