Bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder sözü hadisi midir?

Tarih: 17.05.2015 - 12:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Bir şeyi çok sevmen seni kör ve sağır eder." (bk. Müsned, 36/24, h. no: 21694; Keşfu'l-Hafa, 1/395)

rivayeti hadis kaynaklarında geçmektedirHadis zayıftır. (bk. a.g.e.)

Sevme, hoşlanma ve taraftar olma gibi duygular, meşru yönde olabileceği gibi, gayri meşru bir yönde de olabilmektedir. Sevme duygusu aklın önüne geçtiği zaman kişi aklıyla değil hisleri ile hareket eder, görmesi gereken gerçekleri görmez, duyması gereken hakikatleri işitemez olur. Nasihatleri dinlemez, sevdiği şeye kavuşmaktan başka bir şey düşünemez hale gelir. Bunun çaresi de insana verilen duyguları yerinde kullanmakla mümkündür.

İnsana verilen her bir his ve duygu insanı Allah’a yaklaştırmak ve terakki etmek içindir. Mesela insanda inat duygusu da var. Bu hissi dünya işlerine sarf ettiği zaman ehemmiyetsiz şeylere de inat eder ve günah da kazanır. Fakat insan bu hissini, Allah’ın istediği şekilde kullansa, o zaman ibadete inkılap etmiş olur. Şöyle ki;

Bu his ile bir Müslüman diyecek ki “Ben inat ettim, sabah namazını kaçırmayacağım, inat ettim hiçbir mü’mine kızmayacağım, inat ettim her gün şu kadar namaz v.s ibadet edeceğim..."

İşte insan bütün duygularını bu ölçüde kullanmalıdır, ta ki dünyada da ahirette de saadete erebilsin...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun