İslam'dan haberi olmayan insanların yaratılma hikmeti nedir?

Tarih: 19.02.2012 - 00:08 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Maturidi alimlerin belirttiği gibi, insan aklı Allah’ı bulmakla görevlidir. Şayet -Eşarilerin dediği gibi- peygamberler gelmeden insanların sorumlulukları olmazsa bile, Allah’ı tanımaya yardımcı olacak akıl sahibi bir varlık olarak yaratıcılarını düşünebilir, onun sanatının harikalığını anlayabilir ve bu pencereden bakarak Allah’ın sonsuz ilim ve kudretini idrak edebilirler.

İslam’dan haberi olmayan insanlar her zaman olabilmiştir. Bu insanlar İslam’dan baberi olmaz diye yaratılmasaydı, bu, onların neslinden gelen ve onlardan çok daha fazla bir nüfusa sahip olan insanların da yaratılmaması anlamına gelirdi. Örneğin; birkaç asır önce ilkel bir hayat yaşayan ve dünyadan haberleri olmayan insanların bu günkü nesilleri dünyadan da İslam’dan da haberleri vardır.

Bununla beraber, Allah’ın ezelî ilmindeki bütün hikmetleri bilmemiz mümkün değildir. Bu konu da bizim bilinmezler listesine girebilir.

Kaldı ki, ne kadar ruh yaratılmışsa, onların cesetlere gelmeleri gerekir. Ruhları yaratılması ayrı bir sanattır, bedenlerin yaratılması ayrı bir sanattır.

Allah’ın yaratmadaki en büyük maksadı, kendi kudret, ilim ve hikmetinin yansımaları olan sanatlarını bizzat müşahede etmektir. Bu gibi, insanlar bir yandan Allah’ın bir sanatı olarak varlık sahnesine çıkarlar, diğer yandan peygamberlerden haberleri olmadığı için bir fetret ehli olarak sorguya çekilmeden cennete girerler. Bundan daha güzeli ne olabilir ki!..

İlave bilgi için tıklayınız:

“Fetret” ne demektir, İslam alimlerine göre dinden haberi olmayanların durumu ne olacaktır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun