İslam dinindeki yasaklar, öteki dinler için de geçerli midir?

Tarih: 06.01.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Gayrimüslimler, İslam'ın hükümlerinden mesul müdür?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mâtürîdîler, Müslüman olmayanların ibadetleri ifa ile mükellef olmadıkları görüşündedirler. Onlar küfürlerinden dolayı ceza görürler. Fakat ibadeti ifa etmediklerinden dolayı cezaya çarptırılmazlar.

Eş’arîler, Müslüman olmayanların ibadetle mükellef olduğu görüşündedir. Onlara göre gayrimüslim bu sebeple, yani ibadetleri ifa etmediğinden dolayı da ceza görürler.1

Mâtürîdîler, Peygamber (asm)'in şu hadis-i şerifini kendilerine delil olarak gösterirler:

“Hz. Peygamber Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderdiği zaman: "Onlar / Yemenliler Allah’tan başka ilah olmadığına şahadet getirmeleri için davette bulun, eğer buna icabet ederlerse, yani şahadet getirirlerse o takdirde Allah’ın onlara beş vakit namazı farz kıldığını bildir.” diye söylemişti.

Burada icabet etmeleri ve icabet ettikten sonra da üzerlerine ibadeti emretmek arasında bağ vardır. Yani Mâtürîdîler icabet yoksa ibadetin ifası da yokdiyor.

Eş’arîler ise, bu konuya şu ayeti delil göstererek meselelerine sağlam bir zemin bulmaya çalışıyorlar: (Kâfirlere) Allahuteâla sorar. Sizi Cehenneme sokan şey nedir? Onlar da biz namaz kılanlardan değildik, diye cevap verirler."2 Yani onların ibadetleri terk edişleri, ateşe girmelerine sebep oluyor.

Mâtürîdîler ise, cevaben diyorlar ki, ayeti kerimedeki, asıl mana şöyledir. “Biz namazın farz oluşunu itikat edenlerden değildik. Azap da itikadı terk ettiklerinden dolayıdır. Yoksa İbadeti terk etmelerinden dolayı değildir.”3

Dipnotlar:

1. Şeyhzâde, Nazmü’l-Ferâid, s. 58.
2. el-Müddessir 74/42-43.
3. Şeyhzâde, Nazmü’l-Ferâid, s. 58.

İlave bilgi için tıklayınız:

İlahi dinlerdeki emir ve yasaklarda farklılıklar var mıdır? İçki ve domuz eti ehli kitapta da haram mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun