İslâm dini savaş ve kılıçla mı yayılmıştır?

Tarih: 30.09.2006 - 12:56 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aktüel bir konu olduğu için (Papanın sözleri) gayri müslim ülkelerde tartışılmaya baslandı.

"İslâm neden kılıçla ve şiddetle yayılmaya calışılmıştır, Rasulallah (asm) neden savasçı bir insan olmuştur?"

- Böyle soran inançsızlara nasıl cevap vermeliyiz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Cihad, Allah yolundaki her türlü faaliyet ve hareketin adıdır. Hakkı üstün ve hakim kılmak için gayret sarf etmektir. Başka bir ifadeyle cihad, İslâm'ın aksiyon yönüdür, onun hamle gücüdür.

"Cihad" kelimesi, Batı dillerinde genelde "kutsal savaş" (holy war) şeklinde tercüme edilmiştir.(1) Bu şekilde bir tercüme, İslâmiyeti silah zoruyla yayılan bir din olarak gösterme gayretinden kaynaklanmaktadır.

Halbuki, "cihad" kelimesinin karşılığı "savaş" değildir. Allah yolunda savaşmak da bir tür cihad olmakla beraber; cihad kelimesi, Allah'ın dinini her tarafa ulaştırmak için yapılan her türlü faaliyet ve hareketi içine alır.

Müslümanlar, bu yüce gaye için cihad ederken, gayri müslimler ve özellikle sömürgeci ülkeler, "kutsal olmayan savaşlar" yapmış, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika'yı kana bulamıştır.(2) Tarih, bunun örnekleriyle doludur. "Coğrafî keşif" adı altında Asya, Afrika ve Amerika'daki hammadde kaynaklarının keşfedilmesi ve bu verimli ülkelere seferler düzenleyip o ülke insanlarını köleleştirmeleri, bazılarının savaş felsefesini ortaya koymaktadır.

Bunlar, kendi ayıbını örtbas etmek için yoğun bir propaganda faaliyeti içindedir. Onların bu propagandalarının etkisiyle olsa gerek ki, "cihad" denildiğinde bazılarının ilk hatırına gelen, İslâm'ı reddeden her kafiri boğazlamaya hazır, elinde kılıç bir "barbar Türk"  veya elinde kaleşnikofu olan bir "Arap teröristi"dir.(3)

"Cihad" konusunu bahane edip İslâm'a hücum eden Batılı yazarlar, "hem suçlu hem güçlü" deyiminde ifadesini bulan bir haldedirler. Şu olay, onların durumunu net bir şekilde ortaya koyar:

Afrika'yı istila eden İngiliz askerlerinden biri, arkadaşına der:

"Bunlar vahşi insanlar! Birisini öldürdüğümde beni ısırdı!"(4)

Kaynaklar:

1. Ebu'l Ala Mevdudî, Jihad in Islâm, Islâmic Publications LTD, Lahor, s.1; Rudolph Peters, İslâm ve Sömürgecilik, Ter. Süleyman Gündüz, Nehir Yay. İst.1989, s.29; M.J. Kister, "Land Property and Jihad" , Journal of the Economic and Social History of the Orient, Leiden, 1991, XXXIV, 276; W. Montgomery Watt, Islâmic Political Thought, Edinburgh, s. 14; Ahmet Özel, İslâm Hukukunda Milletlerarası Münasebetler ve Ülke Kavramı, Marifet Yay. İst. s. 64.
2. Mevdudî, Jihad in Allah's Cause, The Journal, XIV/4 December, Mekke, 1986, s. 14.
3. Peters, s. 30.
4. Muhammed Gazali, Fıkhu's-Sîre, Daru'l-Kalem, Dımeşk, 1989, s.214.

İlave bilgi için tıklayınız:

- İslâm'ın ilk yayıldığı yıllarda yapılan fetihler, dinde zorlama olduğunu göstermiyor mu? Sonuçta cihad, ancak canımız tehlikede olunca yapılacak şey değil midir? Ama "ya cizye ya savaş" deyince dayatmış olmuyor muyuz?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun