İslam bir görüş müdür, yoksa yaşam biçimi midir?

İslam bir görüş müdür, yoksa yaşam biçimi midir?
Tarih: 06.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İslam, Allah'ın en baştan beri insanoğluna vahyettiği tek dindir. Nuh, İbrahim, Musa ve İsa (as.) hep aynı dini yaymak için çalışmışlardır. Peygamberimiz (asm) son peygamber olması sebebiyle en son ilahi mesajı tebliğ etmiştir.

İslam, tamamen akla uygun bir dindir. İslam insana her adımında yol gösterecek ahlaki bir düzen sunar.

Allah'ın insanlar için, yaratılışlarına en uygun olarak seçtiği din, İslam dinidir. Allah dinini insanların yaşayabilmesi için çok kolay kılmıştır.

Din, insanların üzerindeki tüm külfeti, kısıtlayıcı ve sınırlayıcı, insanlara zorluk getiren ağırlıkları kaldırır. İnsanın sadece sonsuz merhametli, şefkatli, bağışlayıcı, salih kulları için herşeyi hayırla yaratan, tüm gücün sahibi olan Allah'ın kendisi için belirlediği kadere teslim olmasını, her şeyde sadece O'nun rızasını arayarak O'na yönelmesini bildirir.

Evrendeki her varlığın ve gerçekleşen her olayın sahibi olan Allah'a güvenip dayanmak ve O'nu dost edinmek, bir insanın hayatındaki tüm korkuların, endişelerin, sıkıntıların ve zorlukların da sonu demektir. Kur'an ahlakını yaşayan bir insan için dinin getirdiği en önemli kolaylık ve güzelliklerden biri budur. Bunun dışında Allah, tüm emir ve hükümlerini insanların fıtratlarına en uygun şekilde bildirmiştir ve hiçbirinde bir zorluk bulunmamaktadır.

Allah, Kur'an'da din ahlakının kolay olduğunu, dinine tabi olanların işlerini kolaylaştıracağını şöyle bildirir:

"Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız." (A'la, 87/8)

"O, sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir, atanız İbrahim'in dini(nde olduğu gibi)..." (Hac, 22/78)

Peygamberimiz (asm) de, bu ayetler doğrultusunda

"Din kolaylıktır." (Buhari, Iman: 29; Nesai, İman: 28; Musned, 5:69)

diye buyurarak, insanları dini yaşamaya davet etmiştir.

İslam dini, insanın yaratılışına, huzuruna, mutluluğuna en uygun yaşam biçimi olduğu ve Kur'an ahlakına uyularak sürdürülen yaşamın bir insan için olabilecek en güzel yaşam olduğu bir gerçektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun