İşari tefsir eserleri hangileridir?

Tarih: 09.11.2013 - 08:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Geçmişten bugüne kadar gelmiş "İşari Tefsir" eserleri hangileridir?
- Bunların arasından Türkçe'ye çevrilmiş olan var mı?
- Bunlardan hangisi daha çok tutulmuştur, neden?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İşari Tefsir, Rivayet tefsirinin bir dalı olup, genellikle bu çeşit tefsirler içinde bulunur. Bu yüzden tamamiyle işari tefsirle dolu olan bir tefsir göstermek zordur.

Kendisinde işarî tefsirler de bulunduğu için Alusi’nin "Ruhu’l-Meani"si de işari tefsirlerden sayılmaktadır. Bu tefsir bu yönüyle "Ruhu’l-Beyan"la birlikte Türkiye’de meşhur olmuştur. "Ruhu’l-Beyan" tefsiri, Türkçe’ye tercüme edilmiştir.

Bu alanda ilk müfessir olarak Sehl b. Abdullâh Tüsterî (v. 283/896) kabûl edilmiştir. Tüsterî’nin tefsiri, "Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm" isimli eserdir.

Bu konuda yazılan bazı tefsirler şunlardır:

- Haka'iku't-Tefsîr, Ebû Abdurrahmân Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî (v. 412/1021),
- Letâifu'l-İşârât, Abdülkerîm el-Kuşeyrî,
- Bahrü'l-Hakâ'ik (et-Tefsiru’n-Necmiyye), Necmeddîn-i Dâye,
- Keşfü'l-Esrâr ve Uddetu’l-Ebrar, Reşîdüddîn-i Meybüdî,
- Ğaraibu’l-Kur’an, Nizameddin en-Nişaburî,
- Ruhu’l-Beyan, İsmail Hakkı Bursevî,
- Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, İbn Berrecân,
- Te’vilatu’l-Kur’an, Abdurrezzak el-Kaşanî,
- İ’cazu’l-Beyan fî Tevili Ümmi’l-Kur’an, Sadreddin Konevî,
- Tefsiru’l-Cami, Abdurrahman-ı Cami,
- Aynu’l-A’yan, Molla Fenarî,
- El-Fevatihu’l-İlahiyye, Nimetullah Nahcıvanî,
- Nefaisu’l-Mecalis, Aziz Mahmud Hüdayi.

İlave bilgi için tıklayınız:

Tefsir ekolleri ve tefsir çeşitleri nelerdir; Peygamber Efendimiz (sav) ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun