Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var mıdır?

Tarih: 17.10.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerim'in pek çok açıdan mucizevi yönleri olduğu gibi, kelimelerinde, cümlelerinde ve nazmında da birçok harikalar vardır. Madem ki Kur'an'ın ayet ve kelimelerinin gösterdiği hakikatlerde mucize izleri vardır, elbette o ayet ve kelimeleri teşkil eden harflerinde de onun mucizevî işaretleri olacaktır.

Kâinat çapında kendini gösteren kudret sıfatının kelimeleri olan moleküller ve harfleri olan atomlar, Allah'ın birliğini ve sonsuz kudretinin mucizelerini gösterdiği gibi, kelam sıfatından gelen Kur'an'ın moleküller hükmünde olan kelimeleri ve atomlar hükmünde olan harfleri de elbette çok mânidar icaz işaretlerini göstereceklerdir.

Çünkü Kur'an her şeyi kuşatan bir ilimden geldiği için, ifadesinden anlaşılabilen bütün manalar kastedilmiş olabilir. İnsanların cüz'i ve dar havsalasından çıkan ifadeleriyle kıyaslanamaz. Müfessirlerin binler hakikatları ifade eden tefsirleri bunun delilidir. Bununla beraber onların açıklayamadıkları Kur'an'ın daha pek çok hakikatları, özellikle, harflerinde ve sarih manasından başka işari manasında pek çok mühim ilimler vardır. (B. Said Nursi, Zülfikar -Osmanlıca-, s.533).

Kur'an'ın en önemli bir maksadı, kendi semavî kimliğini ispat etmektir. Bu ispat yollarından biri ise, Kur'an'da Allah'ın sonsuz ilminin yansımalarını göstermektir. Sonsuz ilmin yansımalarını göstermenin en önemli yollarından bir de, insan aklının çok üstünde kendini gösteren sayısal i'caz tablolarıdır.

Kur'an-ı Hakim, bu sayısal tabloları,

"Allah onların nezdinde olup bitenleri -ilmiyle- çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir, bir saymıştır." (Cin, 72/28)

mealindeki âyetin ifade ettiği yüce mânâyı hal diliyle / uygulamalı olarak gözler önüne sermektedir.

Allah'ın, sonsuz ilmiyle her şeyi nasıl kuşattığını ve her şeyi nasıl bir bir saydığını gösteren tevafuk tablolarını ve kelimelerin aritmetik değerlerinin Kur'an nazarındaki değerini anlamak için Kur'an'ın kendisine bakmak yeterlidir.

Yüzlerce misalden şimdilik bu konuya ışık tutacak bir- iki misâlle yetineceğiz:

a. Abdullah İbn Mesud şöyle diyor: "Besmelenin harfleri, Cehennem zebanilerinin sayısı kadar olup 19 tanedir. Dolayısıyla, bu 19 zebaniden kurtulmak isteyen, 19 harfli besmeleyi okusun. Bunu okuyan kimse için Allah, bu harflerden her birisini, bir zebaniye karşı bir zırh yapar. Cehennem meleklerinin kendileri de bütün işlerini besmele çekerek yaparlar. Bütün güçlerini de besmeleden alırlar." (Kurtubi, 1/92).

Görüldüğü gibi, İbn Mesud, sayısal bir tevafuk tablosuna göre bir tefsir yapmıştır. Aslında bu çeşit tefsirler, genellikle Hz. Peygamber (asm)'den öğrenilen bilgilere dayanır. Çünkü, gaybi bir mesele olan zebanilerin durumunu ve besmele ile ilgilerini başka şekilde kesin olarak bilmek imkânsızdır.

b. İbn Atiyye ve Savi gibi müfessirin anlattığına göre: Kadir Suresinde Ramazan ayının günleri sayısı kadar; otuz adet kelime yer almıştır. Bu kelimelerden Kadir Gecesi'ne ait bir zamir olan "Hiye/o" edatının, surenin 27. kelimesi olarak zikredilmesi, Kadir Gecesi'nin Ramazanın 27. gecesinde olacağına bir işaret sayılmıştır.[Kurtubî, a.g.y; Savi (Celaleyn ile birlikte), IV/339].

Bazı alimlere göre "Kadir Gecesi" anlamındaki "Leyletü'l-kadr" terkibinin 9 harfi vardır ve bu terkip surede üç defa tekrarlanmıştır. 3x9=27 yapar. Bu tevafuk da Kadir Gecesi'nin, Ramazanın 27. gecesinde olduğunu gösterir. (Savi tefsiri, a.g.y).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun