İnsana baktığımızda Allah'ın hangi isim ve sıfatlarını görürüz? 

İnsana baktığımızda Allah'ın hangi isim ve sıfatlarını görürüz? 
Tarih: 01.03.2022 - 20:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnsan yaratılan en mükemmel varlıktır. Peki, bu insanda Allah (c.c.)'nün hangi isim ve sıfatlarının yansıması vardır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsan, esma-i ilahiyenin nokta-i merkeziyesidir. Şu âlemde tecelli eden bütün esmâ-i hüsna, neredeyse insanda da tecelli etmektedir. Denizden bir damla misalini göstermeye çalışalım:

– İnsan yok idi, var oldu. Varlığıyla Allah’ın "Mûcid", "Mübdi", "Hâlık" ve "Mükevvin" isimlerine ayna oldu.

– Allah insana hayat verdi; hayatıyla "Muhyi" ismine ayna oldu.

– Allah insanı besledi; beslenmesiyle "Rezzak", "Rahman", "Mün’im", "Münevvil" ve "Mukît" isimlerine ayna oldu.

– Sanatlı vücuduyla "Sâni" ismine, hikmetli cihazlarıyla "Hakîm" ismine, suretiyle "Musavvir" ve "Fettah" isimlerine ayna oldu.

– Vücudunda onlarca maddenin toplanmasıyla "Câmi" ismine, rengiyle "Mülevvin" ismine, diğer insanlardan farklı olmasıyla "Mufassıl" ismine ayna oldu.

– Hayat şartlarının kendisine öğretilmesi ve cihazatının terbiyesiyle "Rab", "Mülakkin" ve "Sâik" isimlerine ayna oldu.

– Bir damla sudan yaratılmasıyla "Fâlik" ismine, her ihtiyacının karşılanmasıyla "Rahim", "Vehhab" ve "Muhsin" isimlerine ayna oldu.

– Halden hale, şekilden şekle sokulmasıyla "Muhavvil", "Mükemmil" ve "Mübeddil" isimlerine ayna oldu.

– Anne karnındaki haliyle "Evvel" ismine, son şekliyle "Ahir" ismine, varlığıyla "Zahir" ismine, içinde çalışan fabrikayla "Bâtın" ismine ayna oldu.

– Yapan elbette yaptığını bilecek. Kudreti onu yapmaya yetecek. Yaptığını görecek ve yapmayı irade edecek. Bütün bunlarla insan, Allah’ın "Alîm", "Kadîr", "Basîr" ve "Mürîd" isimlerine ayna oldu.

Daha bunlar gibi, onlarca isme ayna oldu, mazhar oldu.

Demek, insan Rabbanî bir kaside, ilahi bir mektup ve esma-i hüsnanın bir aynası ve tezgahı imiş.

Size bu makamda tavsiyemiz, Cevşen-i Kebir'i -eğer Arapça bilmiyorsanız- manasıyla okumanız. Her bir ismin manasına dikkat ettiğinizde, insanda az veya çok tecellisini görürsünüz.

Başta dedik ya bizim burada yaptığımız denizden bir damlayı göstermektir.

İşin hakikati şudur ki: İnsan, bin bir esma-i ilayiheye tam bir mazhar ve sıfat-ı ulyaya tam bir aynadır.

"Cenab-ı Hak, esmasına hakiki mazhariyeti bizlere de nasip etsin." diyor ve dualarınızı bekliyoruz.

Detaylı bilgi ve açıklama için bk. Nursi, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf; Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

İlave bilgi için tıklayınız:

Her insanda galip olan bir esma var mıdır? Hangi esmaya mazhar ...

Allah'ın bütün isimleri insanda tecelli edebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun