İmama sonradan uyan kimse, imam sağa selam verince kalkıp namaza devam etse, bu esnada imam sehiv secdesi yaparsa, mesbuk nasıl hareket etmeli?

Tarih: 16.02.2012 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İmama sonradan yetişmiş bir kimse, imam sağa selam verdikten sonra ayağa kalkıp namaza devam edecek olsa, bu esnada imam da sehiv secdesi yapsa, mesbuk olan kimse nasıl hareket eder?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mesbuk Olan Kimse, Yanılma Secdesinde İmama Uyar mı?

Fukahanın ittifakıyla, mesbuk namaz sonunda imama yanılma secdesinde uyar, imam selâm verince o kalkıp yetişemediği kısmı tamamlar; artık namaz sonunda yanılma secdesini tekrarlamaz. (Fetâvâ-yi Hindiyye - İbn Âbidin.)

Lâhik olan, imamla birlikte yanılma secdesi yapsa bile, yi­ne de namazın sonunda kendisinin yanılma secdesi yapması gere­kir. İmamla beraber yaptığı secdeye itibar edilmez.

Mesbuk ise, imam selâm verir vermez kalkmaz, biraz bekleyip imamın yanılma secdesi yapıp yapmıyacağına dikkat eder, öylece kalkar. (El-Muhit / Radıyüddin Serahsi - Şerh-u Fethi'l-Kadir.)

Şayet imam yanılma secdesi yapmadan mesbuk aya­ğa kalkıp yetişemediği rekâtleri kılmaya başlar, bu arada imam ya­nılma secdesi yaparsa, o takdirde mesbuk namaz sonunda bunu ye­rine getirir. Mesbuk başladığı rekâti secdeyle bağlamamışsa, çoğu fukahaya göre dönüp imamla birlikte yanılma secdesini yerine ge­tirir. Sonra kalkıp imama yetişmediği kısımları yeniden tamamlar.

Bu durumda dönüp imama uymayacak olursa, namazı yine de câizdir. Ancak namaz sonunda yanılma secdesi yapması vâcibdir. Bu, istihsan kaidesine göre verilen bir cevazdır.

Mesbuk başladığı rekâti secdeyle bağladıktan sonra dönüp yanılma secdesinde imama uyacak olursa, namazı bozulur, yeniden kılması gerekir. (Siracül-vehhac / Helvani.)

Korku namazında imam yanılır da yanılma secdesi yapacak olursa, ikinci taife ona uyar, birinci taife ise, namazı tamamladıktan sonra Yanılma Secdesi yapar. (Bahrirâik / İbn Nüceym.)

Lâhik, kaza edeceği kısımda yanılma secdesi yapmaz, mesbuk ise yapar. Mesbuk'un imamı yanıldığı halde yanılma secdesi yap­maz, sonra mesbuk yetişemediği kısmı kılarken kendisi de yanılırsa bu ikisi için iki secde yeter.

İmam namazda yanıldıktan sonra abdesti bozulur da yerine mesbuk olan birini geçirir, o da namazı tamamlar ancak selâm ver­mez, belki namazın başlangıcında imama uyan birini yerine geçi­rir, o selâm verip yanılma secdesi yaparken mesbuk ona uyarak yanılma secdesi yapar; sonra kalkıp yetişemediği kısmı tamamlar. (El-Muhit / Radıyüddin Serahsi.)

(Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/427-428)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun