İlk gönderilen peygamber Hz. Nuh mu?

Tarih: 12.06.2023 - 13:51 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Katade, İbn Abbas'tan, o da Peygamber (s.a.v.)'den rivayet etmiştir. Peygamber buyurdu ki:
“İlk gönderilen resul Nuh'tur. O yeryüzündeki herkese peygamber olarak gönderilmiştir.”

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem’in peygamberlerin ilki olduğu konusunda ittifak vardır.

Soruda geçen hadis-i şerif kaynaklarda geçmektedir. (bk. Deylemi, Müsned, 1/9; İbn Asakir, 2/326)

Ayrıca kıyametteki şefaat hadisinde de insanlar Hz. Nuh’a “Sen yeryüzüne gönderilen ilk peygambersin.” derler. (bk. Müslim, 1/327; Tirmizi, 2436)

Tirmizi bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir.” (Tirmizi, a.g.y.)

Âlimlerim en çok kabul gören yorumlarına göre, Hz. Âdem ve Hz. Şid de peygamber idiler. Fakat bütün yeryüzüne gönderilmemiş ve birer nebidirler. (bk. Tuhfetu’l-Ahvezi, ilgili hadisin şerhi)

Demek ki, bu hadis-i şerif insanlığın ilk peygamberini değil, yeryüzünün tamamına gönderilen ilk peygamberin kim olduğunu açıklamaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun