İblis ve Hz. Âdem Allah'ın rüyetine mazhar oldu mu?

Tarih: 25.03.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bu hadis-i şeriflerden hangi anlamı çıkarmalıyız?
- Şu iki hadis rivayeti, Peygamberimizden başkalarının da rüyete mazhar olduğuna delil olabilir mi?
"İki şeyle Hz. Âdem’den üstün kılındım.
 1. Benim Şeytan’ım kâfir idi. Allah bana yardım etti de Müslüman oldu.
2. Zevcelerim bana yardımcı oldular. Âdem’in Şeytan’ı kâfir idi, zevcesi de hata üzerine kendisine yardımcı olmuştu.
 Allah Teala hazretleri, elleri kapalı olduğu halde Adem'e: ‘Dilediğini seç!’ dedi. Hz. Adem: ‘Rabbimin sağ elini seçtim! Rabbimin iki eli de sağdır, mübarektir.’ dedi. Sonra Allahu Teala hazretleri sağ elini açtı. İçinde Hz. Âdem ve onun zurriyeti(nin emsalleri) vardı. "

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kaynaklarda görebildiğimiz kadarıyla, varlıklar arasında Allah’ın cemalini gören tek kişi Hz. Muhammed (a.s.m)’dir.

Kur’an’da Hz. Âdem (as) ve İblis ile ilgili karşılıklı konuşma sahneleri, mahiyetini bilmediğimiz perdeler arkasında cereyan etmektedir.

Nitekim Kur’an’da aynı hitap tarzı Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa (aleyhimüsselam) ve başka peygamberler için de söz konusudur. Ve onların Allah’ı görmedikleri kesin olarak bilinmektedir.

“Benim Şeytan’ım kâfir idi. Allah bana yardım etti de Müslüman oldu.” hadisinden Hz. Âdem’in de Hz. Peygamber (asm) gibi Allah’ı gördüğünü çıkarmak mümkün değildir.

- Burada Hz. Âdem’le bir kıyaslama yoktur. Rivayete göre, Hz. Peygamber: “Kocası evde bulunmayan kadının yanına varmayın. Çünkü şeytan sizden birinizin kanının dolaştığı damarlarında dolaşır.” diye buyurdu. Bunun üzerine: Senin de mi (damarlarında dolaşır?)” diye sordular. Bunun üzerin Hz. Peygamber: “Evet, bende de öyle dolaşır. Ancak Allah bana yardım etti de benim şeytanım Müslüman (bana teslim) oldu.” diyerek cevap verdi. (Tirmizi, Rada 17; Müsned, III, 309)

"Sizden hiç kimse yoktur ki ona, biri şeytandan diğeri melekten olmak üzere yanından ayrılmayan iki 'karin' tevkil edilmemiş olsun!"
"Size de mi ey Allah'ın Resûlü!" denildi. "Bana da!" buyurdular. "Ancak, Allah ona karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu. Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor!" (Müslim, Münâfıkûn 69/2814)

Bu hadislerin hiçbirinde Hz. Âdem’le bir karşılaştırma yoktur.

“Zevcelerim bana yardımcı oldular. Âdem’in Şeytan’ı kâfir idi, zevcesi de hata üzerine kendisine yardımcı olmuştu.” anlamındaki ifadeyi Beyhaki (Delailu’n-Nübübüvve, 5/488) rivayet etmiş ve senedinde yer alan bir ravinin “hadis uydurmakla meşhur olduğuna” işaret etmiştir.

İlave bilgi i.in tıklayınız:

Allah her an her yerde hazırdır ve bize şah damarımızdan daha yakındır. O halde...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun