Ayet ve hadislerde Arapçılık var mıdır?

Tarih: 31.07.2017 - 00:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir ateist, mürted bu ayet ve hadislere dayanarak Peygamber (asm)'ın ırkçı olduğunu söylüyor. Söz konusu ayet ve hadisler:
- YUSUF 2, ZUHRUF 3, RA'D 37,EN'AM 161, Âl-i İmrân 67, BAKARA 135, Âl-i İmrân 33.
"Araplar, Arapların eşitidir; mevâlî de Mevâlî'nin. Ey mevâlî, içinizde Araplarla evlenenler suç işlemiş olurlar, kötü yapmış olurlar. Ve ey Araplar, içinizde mevâlî ile evlenenler kötü davranmış olurlar." Kaynak : ( Muttakî, Kanz al-ummâl fi sunan al-akvâl, Haydarabad, 1312, Kısım 8, s.24-28. Alıntı için bkz. Bernard Lewis, Islam: From the Prophet Muhammad to the Capture of Constantinople, Religion and Society, c.2, Harper and Row, New York, 1974, s.198.)
"(Ey Arap), kendinden olanla ve kendi denginle evlen ve yapacağın çocukların (gelecek kuşakların) safiyeti bakımından dikkatli ol ve asla zenci ile evlenme. Çünkü zenciler bozuk/çarpık yaratık olduklarından onlarla evlenenlerin çocukları sakat ve çarpık doğar." (Kaynak : Muttakî, age.)

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

Yusuf, 12/2: "Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik."

Zuhruf, 43/3: "Anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kur'an kıldık."

Ra'd, 13/37: "Ve böylece biz onu Arapça bir hüküm (hikmetli bir söz) olarak indirdik."

En'am, 6/161: "De ki: Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen İbrahim'in dinine iletti. O, ortak koşanlardan değildi."

Âl-i İmrân, 3/67: İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi."

Bakara, 2/135: "(Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanlara:) Yahudi ya da Hristiyan olun ki, doğru yolu bulasınız, dediler. De ki: Hayır! Biz, Hanîf olan İbrahim'in dinine uyarız. O, müşriklerden değildi."

Âl-i İmrân, 3/33: "Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işiten ve bilendir."

Belirtilen ayetlerde Kur’an’ın Arapça olarak indirildiği ve Hz. İbrahim’e Hanif olarak ittiba etmekten bahsediliyor.

Kur’an ilk olarak Arap toplumuna indiği için, Arapça olması tabii bir durumdur. Allah her millete kendi içinden ve kendi lisanlarını konuşan peygamberler göndermiştir.

Hz. İbrahim o bölgede yaşadığı, gerek Araplar gerekse Yahudi ve Hristiyanlar tarafından iyi bilinen ve sevilen bir peygamber olduğu için, özellikle ondan bahsedilmiştir. Allah hikmet sahibi olduğu için kimin peygamberlik için uygun olduğunu bilir ve ona göre seçer. Herkes Allah’ın kuludur, ama Allah kimin neye liyakatli olduğunu daha iyi bilir.

Bu konuda doğru olan: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurat, 49/13) gibi ayetlere bakmaktır. Çünkü bu ve benzeri ayetler ırkçılığı kökünden kesip atmaktadır.

Keza ırkçılığı reddeden yüzlerce hadis sıralamak mümkündür. Bu konuda Veda Hutbesine bakmak yeterlidir.

Kölelerle evlilik meselesine gelince, evlilikte esas olan küfüv (denklik)tir. İnsan din, kültür, zenginlik gibi konularda dengiyle evlenmezse sıkıntı yaşayabilir.

Zencilerle ilgili rivayetlerin gözden geçirilmesi gerekir. Irkçılığı reddeden çok sayıda sahih rivayetler varken, onları görmezden gelip, birtakım zayıf rivayetlerin peşine düşmek doğru bir yol değildir.

Nitekim, Arapların kendi aralarında, Arap olmayanların da kendi aralarında denk olduklarını belirten rivayetin senedinin zayıf olduğu kaydedilir. (bk. Şevkânî, VI, 146).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun