Hz. İbrahim hangi ırktan gelmektedir?

Tarih: 30.08.2006 - 21:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir sohbet ortamında Hz. İbrahim (as) hangi ırktan geldiği konusunda tartıştık.
- Urfa ilinden olduğu için Arap olmayacağını düşünüyorum, bu konuda kaynak bulamadım.

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İmam Müslim'in bir rivayetinde şu mealdeki hadisi görüyoruz:

"Cenab-ı Hak İbrahim'in (peygamber) evlatlarından İsmail'i, İsmail'in evlatlarından Benî Kinane'yi, Benî Kinane'nin evlatlarından Kureyş'i, Kureyş'ten Benî Hâşim'i, Beni Hâşim'den de beni seçti"(Müslim, Fedâil, 1) 

buyurarak, neslini Mekke'de doğmuş, orada büyümüş ve orada peygamber olarak gönderilmiş olan Hz. İsmail'e ulaştırmaktadır.

Diğer taraftan Peygamberimizin bizzat kendi mübarek dilinden, nesep itibariyle hangi millete mensup olduğunu da öğrenmemiz mümkündür. Bu husustaki hadislerin sadece üçünün mealini verelim:

"Ben peygamberim, bunda asla yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum, ben Arapların en fasih konuşanıyım ve Kureyş evlatlarındanım."(Feyzü'l-Kadîr , III/38. Hadis no: 2684)

"Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." (a.g.e. III/43, Hadis no: 2695)

"Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim. Benim lisanım (Arapçayı en fasih konuşan) Benî Sa'd lisanıdır."(a.g.e. III/44. Hadis no: 2696)

Bu hadis-i şerifler hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmadan Peygamberimizin nesep ve nesil bakımından Arap olduğunu bildirmektedir.

Kur'ân'da açıkça Peygamberimizin Arap olduğu ifade edilir. İbrahim Sûresinin "Kendilerine apaçık anlatılabilsin diye, her peygamberi kendi milletinin diliyle gönderdik." mealindeki 4. âyeti buna delildir. Peygamberimiz de bir peygamber olarak kendi milletinin içinden çıkmış ve onlara Arapça olan Kur'ân'ı okumuştur.

Ebû Zer'den (r.a.) rivayet edilen,

 "Cenab-ı Hak her peygamberi kendi milletinin dili ile göndermiştir."(Tefsir-i İbni Kesîr, II/522)

mealindeki hadis-i şerif de bu âyeti tefsir etmektedir.

Peygamberimizin neslinin Hz. İbrahim aleyhisselama dayanmış olması gösterir ki, Peygamberimizin nesli ne ise Hz. İbrahimin nesli de aynıdır.

İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselamın soyundan Arap'lar, diğer oğlu İshak aleyhisselamın soyundan ise İsrailoğulları gelmiştir. Buna rağmen Hz. İbrahim Yahudiydi, diyenlere Kuran'da şöyle buyurulur:

"Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyandı; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi."(Âl-i İmran, 3/65-67)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun