Al-i İmran suresi hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 19.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerîm'in üçüncü suresi. Sure, Medine'de nazil olmuştur. Surenin 33. ayetinde Musa (a.s.)'in babası İmrân'dan bahsedildiği için "İmrân Âilesi" anlamına bu adı almıştır.

Söz konusu ayette, ". . . Nuh 'u, İbrahimoğulları ve İmrân ailesini âlemlere üstün kıldı." denilmektedir.

Bu sure, hicretin ikinci yılında meydana gelen Bedir Savaşı  sonrasıyla üçüncü yılında vukûu bulan Uhud Savaşı'nı konu edinip Müslümanların Medine-i Münevvere'deki hayatlarından bazı bölümlerin dile getirildiği iki yüz ayetten ibarettir.

Ali İmran, Hz. Musa (a.s.) ile kardeşi Hz. Harun (a.s.)'un babaları İmrân'ın adına nisbet edilen aile, İmrân ailesi. Aynı zamanda Hz. Meryem'in babasının da adının İmrân olmasından dolayı İmrân ailesi denince hangisinin kasdedildiği hakkında iki görüş ortaya çıkmıştır. Ayet-i Kerime'de bu konuda açıklık yoktur.

"Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmrân ailesini (Âl-i İmrân'ı) birbirlerinin soyundan olarak âlemlerden üstün kılmıştır. Allah hakkıyla işiten ve her şeyi çok iyi bilendir." (Âl-i İmrân, 3/33-34).

Bu ayeti izleyen ayetlerde Hz. Meryem'den söz edildiği için burada kastedilen ailenin Hz. Meryem'in babası İmrân'ın ailesi olduğu kanaatı ileri sürülmektedir. Fakat ulû'l-azm peygamberler olan Hz. Âdem, Hz. Nuh ve Hz. İbrahim (a.s.) sayılırken ayette bunlardan hemen sonra Âl-i İmrân'dan söz edildiğine göre burada kasdedilenin Hz. Musa (as) ve ailesi olduğu hususunda ikinci bir görüş ileri sürülmektedir ki, genellikle bu görüş tercih edilir. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmrân Suresi de adını yukarıda söz konusu ettiğimiz ayette geçen Âl-i İmrân tabirinden almaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun