"İlim çinde de olsa alınız." hadisinin ravi zincirinin yer aldığı kaynağı verir misiniz?

Tarih: 31.07.2010 - 01:11 | Güncelleme:

Soru Detayı
"İlim çinde de olsa alınız." hadisinin ravi zincirinin yer aldığı kaynağı verir misiniz?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu belirtelim ki, bu hadis -değişik varyantlarıyla- zayıf kabul edilmiştir.(bk. Aclûnî, 1/138). Tabii ki ilmin fazileti ile ilgili -zayıf de olsa- bu hadisi kullanmakta bir beis yoktur. Çünkü, fezail-i amalde zayıf hadisle amel etmenin caiz olduğu husus, alimler arasında kabul görmüş bir hakikattir.

Bu hadisi rivayet edenlerden biri Beyhakî’dir: Hadisin rivayet zincirlerinden bir şöyledir:

“Beyhakî - Ebu Muhammed el-Asbahanî - Ebu Said b. Ziyad - Cafer b. Âmir el-Askerî - Hasan b. Atıye - Ebu Âtıke - Enes b. Malik -  Resulullah (a.s.m)”.

Hadisin tamamı -mealen- şöyledir:

“İlim Çin'de de olsa ona tâlip olun. Çünkü ilim her Müslümana farzdır.”(Beyhakî, Şuabu’l-İman-Beyrut,1410, 2/253).

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun