İçlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar, ne demektir?

Tarih: 18.12.2016 - 02:58 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Nisa suresi 65. Ayetinde "Haklarında verdiğin hükümden dolayı içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." ne demketir?
- Tamamen teslim olmadıkça ifadesini nasıl anlarız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

“Hayır, Rabbine andolsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.” (Nisa, 4/65)

Zübeyr b. Avvâm ile bahçe komşusu arasında su yüzünden bir anlaşmazlık çıkmıştı. Hz. Peygamber (asm)'e başvurdular; o da "Zübeyr! Bahçeni suladıktan sonra suyu sal ki komşun da sulasın." buyurdu. Komşu (bu hükmün din kuralı koyma değil, sulh etme mahiyetinde olduğunu düşünmüş olmalı ki) Hz. Peygamber (asm)'e, Zübeyr'in tarafını tuttuğunu ima etti.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (asm) adamın tutumundan hoşnut olmadı ve bu defa Zübeyr'e normal hakkını kullanmasını söyledi.

Medineli komşunun bu davranışı sebebiyleNisa suresi 65. âyet nazil oldu. (Müslim, Fezail, 129)

Buna göre gerçek iman sahiplerinin iki temel vasfı olmalıdır:

a) Aralarında bir anlaşmazlık çıktığında Resûlullah (asm)'ı hakem kılmak, onun hükmüne başvurmak.

b) Hz. Peygamber (asm) bir hüküm verince bunu benimsemek, adil olduğuna inanmak, itiraza kalkışmamak.

Allah'ın dininin hükmü demek olan Resûlullah'ın hükmüne başvurmak ve bunu gönülden benimsemek iman alameti olmakla beraber, insanların beşeriyet icabı menfaatlerine uygun gördükleri ve istedikleri hükmü elde edememeleri karşısında üzüntü duymaları da küfür veya nifak alameti değildir; yeter ki, verilen hükmün haklı ve adil olduğuna inansınlar!

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun