İçimizden yaptığımız zikir ve dualar yazılmıyor mu?

Tarih: 07.02.2024 - 07:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kiramen katibin içimizden geçenleri bilmiyor ise içimizden yaptığımız zikir ve dualar yazılmıyor mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kirâmenkâtibin, değerli yazıcılar demektir. Bunlar içimizden geçen zikir ve duaları da yazarlar. Nitekim hadis-i kutsilerde bildirildiğine göre, Allah Teala kirâmenkâtibin meleklere şöyle buyurur:

"Kulum bir kötülük işlemeyi aklından geçirdiğinde kaydını tutmayın. Kötülüğü işlerse bir günah yazın. Ancak bir iyilik geçiverirse gönlünden, derhal bir sevap olarak kaydedin." (1)

“Kulum bir günah işlemeyi arzu ederse onu işlemedikçe günah diye yazmayın, işlediği takdirde ise sadece bir günah yazın. Şayet o, benim için günahtan vazgeçerse ona bir iyilik yazın. Kulum iyi bir işi yapmayı arzu edip de yapamazsa (yine) bir sevap yazın, şayet iyiliği işlerse kendisine on katından yedi yüz katına kadar sevap yazın.” (Buhari, Tevhid, 35)

Kul bir iyilik yapmayı kast edince, ondan meleklerin idrak edeceği misk kokusu gibi bir koku yayılır da bundan o kulun iyilik yapmaya azmettiğini bilirler. Kötülüğü kast edince de onun kötülük yapmaya niyet ettiğini anlarlar.(2)

Lakkani'nin naklettiğine göre Kirâmenkâtibin, kulun inancını niyetini ve kasıtlarının hepsini anlayıp muhafaza ederler.(3)

Demek ki, yazıcı melekler, içimizden geçen zikirleri, duaları da Allah’ın izniyle bilip yazarlar.

Melekler tarafından yazılanlar, kıyamet günü amel defterleri olarak karşımıza çıkar.

İnsanın sağında bulunan melek, kişinin iyilik ve güzelliklerini kaydederken, sol tarafında bulunan melek ise kişinin kötülük ve günahlarını yazar. Eğer bir kimsenin iyilik ve güzellikleri ağır basarsa amel defteri sağından verilir ve cennete gider.

Kaynaklar:

1) Müslim, İman, 203.
2) Celâleddin es-Suyûtî, el-Habâik, s.106.
3) Lakkani, Şerh-u Cevhereti't-Tevhîd, s. 108.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun