Ben ölünce yanımdaki yazıcı melekler ne yapacak?

Tarih: 06.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Aynı soru, vahiy meleği olan Cebrail ve insanı korumakla görevli diğer melekler için de geçerlidir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Konumuzla ilgili bazı ayetlerin meali şöyledir:

“Hayır, yanlış yapıyorsunuz! Siz tutup dini, dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli kâtiplerdir. Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar.” (İnfitar, 82/9-12).

Yazıcı meleklerin söz konusu görevlerinin şeklini ortaya koyan açık bir ayet veya hadis olmadığı için, alimler ilgili ayetlerin ifadesinden farklı manaların anlaşılabileceğini söylemişlerdir. Nitekim yukarıdaki ayetlerde de bu yazıcıların görevleri detaylı olarak değil, özet halde verilmiştir. Buna göre;

a. Yazıcı melekler bu işle görevli bir grup olabilir. Bunlar Allah’tan aldıkları talimat gereğince bütün insanların amellerini birlikte yazarlar.

b. Her bir melek veya birkaç melek -meşhur olan, iki melek- yalnız bir insanın amellerini yazmakla görevli olabilir.(bk. Razî, ilgili ayetlerin tefsiri).

(a) şıkkını açıklamaya gerek yoktur. Eğer (b) şıkkında olduğu gibi bir görevleri varsa, bu takdirde söz konusu kişi öldükten sonra, onun özel yazıcısı / yazıcıları olan melek / meleklerin bu görevi sona erer. Ve bundan sonra yine Rablerini tesbih etmekle meşgul olmaya devam ederler.

İnsanları koruyan meleklerin de durumu, yazıcı meleklerin durumu gibi değerlendirilebilir.

Hz. Cebrail (as)’in başka görevleri de vardır. İnsanlara, hayvanlara ve diğer varlıklara hususî vahiy denilen ilham vermeye devam etmektedir. Eski kavimler için olduğu gibi, bu ümmetin başına gelen semavî ve arazî felaket türü cezaları -Allah’ın izniyle- uygulamakla da görevlidir.

Meleklerin özel görevleri olduğu gibi, her zaman yaptıkları zikir ve tesbihleri vardır. Bu nedenle özel görevleri sona erse bile zikir, tesbih gibi ibadetleri devam ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun