Tarık suresinde, "Tarık" diye ifade idilen yıldız hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 30.04.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Tarık suresi 1-4. ayetler:

1. And olsun gökyüzüne ve (onda) gece çakıp görünene!
2. O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?
3. Karanlığı delen yıldızdır.
4. Hiç kimse yoktur ki, başında bir göz kulak olanı bulunmasın.

Ayetlerin Açıklaması:

"Gece çıkıp görünen" şeklinde çevirdiğimiz "tarık", sözlükte "gece gelen, şiddetle vuran, çarpan" anlamlarına gelir. Yıldızlar gece görünüp gündüz kaybolduğu için onlara da "tarık" denmiştir.

Müfessirler buradaki "târık"ın özel bir yıldız mı, yoksa genel anlamda yıldız mı olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerse de (bk. Zemahşerî, IV, 240-241; Şevkânî, V, 486487) ışınları gecenin karanlığını delip yeryüzüne ulaştığı için Üçüncü âyette "delen yıldız" anlamında "en-necmü's-sâkıb" tamlamasıyla tarif edilmiştir.

Bu tariften "târık"ın genel anlamda yıldız olduğu anlaşılmaktadır. Bu âyetlerde göğe ve yıldıza yemin edilerek başlanmasının sebebi, Dördüncü âyette belirtilen asıl konunun, yani insanın dünyadaki hayatının daima bir denetleyicinin, koruyucunun kontrolünde olduğu gerçeğinin önemine dikkat çekmektir.

"Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar." (Nahl, 16/16) mealindeki âyetin mecazî anlamından hareketle "târık", "manevî semâdan gelip vicdana işleyen ve zihinlere nakşedilerek insanı içindeki ve dışındaki karanlıklardan çıkarıp aydınlatan ilâhî irşatlar olarak da yorumlanmıştır. (bk. Elmalılı, VIII, 5699)

Dördüncü âyette "göz kulak olan" diye çevirdiğimiz "hafız" kelimesini bazı müfessirler, "Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var." (İnfitâr 82/10-11) mealindeki âyetleri dikkate alarak "İnsanın yaptığı hayır ve şerri kaydeden yazıcı melekler." diye tefsir ederken (Zemahşerî, IV, 241; Elmalılı, VIH, 5701) bazıları da "Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır." (Ra'd, 13/11) âyetlerine dayanarak musibetlere karşı insanları koruyan muhafız melekler olarak tefsir eder (İbn Kesîr, VIII, 396).

Bununla birlikte "hafız" kelimesini, "meleklerin yapıp ettiklerini de kontrol eden ve bilen", "her şeyin koruyucusu" (Hûd, 11/57) "her şeyi hakkıyla gözeten" (Ahzâb, 33/52) ve "her şeye şâhid olan" (Mâide, 5/117) Yüce Allah'tır diye yorumlamak da mümkündür. (bk. Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, V, 528-529.)

İlave bilgi için tıklayınız:

Tarık Suresi’nde “Necm-i Sâkıb” Hakkında.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun