İbn Sina, Farabi ve İbn Rüşd gibi filozoflar neden hata ettiler?

Tarih: 11.01.2016 - 08:04 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Böylesine alim insanların dini kavramları reddetmesinin sebebi ne olabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Fârâbî, İbn-i Rüşd ve İbn-i Sînâ gibi bâzı felsefeciler Yunan filozoflarının tesirinde kalıp, akla çok güvendikleri, nakli değil aklı esas aldıkları, Kur’ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîfleri kendi akıllarına göre açıkladıkları için, doğru yoldan ayrılarak bazı hatalara düşmüşlerdir.

Müslümanlar geçmişte benzer bir sorunla karşılaştıkları zaman bu meseleleri çözmekte başarılıydılar. Bunun bir örneğini Yunan felsefesinde görmekteyiz. Bu felsefe İslam düşüncesine göre şekillendirilerek çoğu alanlarda uygulandı.

Fakat İbn Sina, Farabî ve İbn Rüşd gibi bazı Müslüman felsefeciler, bu bilgiler ışığı altında yeni bir dünya görüşü kurmaya çalıştılar. Bu tür yabancı fikirlerin iman ile ilgili ilimlerde uygulanmak da onların hata etmesine neden olmuştur.

Demek ki, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşt gibi filozoflar, Yunan filozoflarının etkisinde kalıp, Kur’an-ı kerimi ve hadis-i şerifleri kendi akıllarına göre yorumladıkları için, doğru yoldan ayrılmışlardır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Gazzali'nin tenkit ettiği felsefecilerin yirmi hatası nedir?
Kelam alimi ile İslam filozofu arasındaki fark nedir?
Felsefe neden kötülenmektedir? Bir Müslüman felsefeye karşı çıkabilir mi?
Felsefe nedir, insan felsefe ile gerçeğe ulaşabilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun