"Sizden kimse köle döver gibi hanımını dövmesin." hadisini nasıl anlamalıyız?

Tarih: 07.09.2011 - 00:14 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Sizden kimse köle döver gibi hanımını dövmesin."

- Bu hadise göre, dövmek serbest ama, kölelerden daha hafif mi dövün denmek isteniyor?

- Burada hem köle hem de hanımların dövülmesi söz konusu değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili hadis rivayeti şöyledir:

“Sizden biriniz karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır.” [Buhârî, Tefsîru sûre (91)1; Müslim, Cennet 49]

Birbirine gönül vermiş, birbirinin mahremiyetine girmiş, dert ve sıkıntılara birlikte göğüs germiş iki hayat arkadaşının, birbirini anlayıp hoş görmesi gerekir.

Bir erkeğin eşini dövmesi demek, huzurunu kendi elleriyle yok etmesi demektir. İnsan dış âlemin sıkıntılarından kaçarak huzur bulma arzusuyla sığındığı bir yuvayı, nasıl yıkabilir? Bu ne kadar mânasız bir davranıştır.

Peygamber Efendimiz (asm) burada, aile ilişkilerinde psikolojik duyguların ihmâl edilemeyeceğine temas etmekte ve "Belki de aynı gece beraber olacağı eşini insan nasıl dövebilir?" diye hayretini belirtmektedir.

Hadisimizdeki, “Kadını köle döver gibi dövmeyiniz.” emrine bakarak, dinimizin köleyi dövmeye izin verdiği sanılmamalıdır. Köleyi efendisinin kardeşi sayan bir din, onun ezilmesine nasıl izin verebilir? Bu ifadeyle Efendimiz (asm), kadının hür olduğunu, ona köle muamelesi yapılamayacağını anlatmaktadır.

Peygamber Efendimiz (asm) hayatı boyunca hiçbir hizmetçiyi dövmemiş, hiçbir hanımına tokat atmamış, hiçbir kimseye eliyle vurmamıştır. Bunu on yıllık eşi Hz. Âişe söylemektedir. (İbni Mâce, Nikâh 51)

"Sizin en hayırlınız, ailesine karşı iyi davrananınızdır. Ben, aileme karşı en iyi davrananınızım. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı iyi davrananlardır." (Tirmizî, İman 6; Ahmed, 6/47,99)

"Kadınlara karşı hep hayır tavsiye edin. Zira onlar sizin yanınızda birer emanettir." (Tirmizî, Radâ' 11; İbn Mace, Nikah 4 ; Ahmed, 5/72-73; Nesâî, 'Işretü'n-Nisâ, s, 167)

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin." (Ebû Davûd, Nikah 40-41)

"Kadınları, ancak kötüleriniz döver." (İbn Sa'd, 8/204)

diyen bir Peygamber (asm), soruda geçen hadis ile kadınların dövülmesini istemiş olabilir mi?

-“Köleleriniz kardeşlerinizdir. Onlarla uzlaşın/barışık olun. Zorlandıkları konularda onlara yardımcı olun.” (bk. Mecmau’z-zevaid, 2/168).

“Köleleriniz güzel işler yaptıklarında onları kabul edin, kötülük yaptıklarına onları affedin, onlara tahammül etmediğiniz zaman ise onları satın.” (a.g.e)

“Kim kölesini döverse, kıyamet günü mutlaka kısasa tabi tutulacak/kendisinden hakkı alınacaktır.”  (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/353)

- “Kim bir köleyi/cariyeyi döverse onun kefareti, onu azat etmektir.” (Müslim, Eyman, 29; bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 25020)

"Onlara, 'kölem, cariyem' demeyiniz. 'Oğlum, kızım' deyiniz." (Buhari, Itk, 50-51; Müslim, Elfaz, 13-15)

"Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin..." (Buhari, Itk, 15; Müslim, Eyman, 38)

buyuran bir Peygamber (asm)'in, kölelerin dövülmesine izin verdiği iddia edilebilir mi?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun