Hz. Peygamberin psikolojik ve sosyolojik yaşantısı hakkında neler denilebilir?

Tarih: 21.08.2018 - 20:59 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Peygamberin psikolojik ve sosyolojik yaşantısı ve tavsiyeleri konusunda kısa bilgi verip kitap tavsiyesi istiyorum.
- Tavsiye kitap ve kaynak sormak istiyorum.
- Psikolojik danışman olarak kamu kurumunda görev yapmaktayım.
- Dezavantajlı insanlarla çalışıyorum ve onları sürekli dinleyip rehberlik yapmaktayım, bunları yaparken işe yaraması ve Hakkaniyete uygun olması için Hz. Peygamberin (asm) hayatından örnekler veya hadisler ışığında yapmak istiyorum.
- Bu doğrultuda, korunmaya muhtaç çocuklarla çalışırken, ayrılan aileler ile çalışırken bana faydası olacak mesela örnek verecek olursam koruyucu aile yanına çocuk vermek ya da evlat edindirme çalışmalarında nelere dikkat edilir?
- İslamiyet noktasında bu gibi konularda mevzuat gibi başvurabileceğim hadis, siyer kaynakları ya da alimlerin eserleri hakkında tavsiye kitap ve kaynakta bulunur musunuz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm), hayatın her alanında müminler için rehber ve örnek olmuştur.

Allah Onun hakkında Şüphesiz Allah’ın Resulü’nde sizin için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21) buyurmaktadır.

Resulüllah da “Rabbim terbiyenin en güzeliyle beni terbiye etti.” (Suyuti, el-Camiu’s Sağir, 1,12) demektedir.

Resulüllah (asm), ibadet ve ahlakta olduğu gibi, yemesinde, içmesinde, uyumasında, oturup kalkmasında, insanlar arasındaki ilişkilerde, sağlığı korumada, kısaca hayatın her alanında bütün insanlar için en güzel örnektir.

O (asm) peygamberlerin reisi olması yanında mükemmel bir aile reisi, aynı zamanda bir devlet başkanı, bir komutan, bir tabip, bir psikolog, bir sosyolog, bir hatip gibi pek çok vasıflara sahip bir zattır.

Kur'an ve hadis ışığında incelendiğinde Onun, ahlak bakımından, insanların en merhametlisi, en cömerdi, en sabırlısı, en mütevazısı, en kibarı, en anlayışlısı ve en duyarlısı olarak görüyoruz.

Onun söz ve davranışları insanlara hizmet merkezlidir denilebilir: “İnsanların en hayırlısı insana faydalı olandır, bir milletin efendisi o milletin hizmetçisidir.” buyurmaktadır.

Güven telkin eden selamı yaymayı, insanlara yemek yedirmeyi, her canlıya merhamet etmeyi, aile halkına iyi davranmayı, insanlara eziyet etmekten kaçınmayı her fırsatta tavsiye etmektedir.

Bir bakıyorsun, gece ibadet etmek için eşinden izin istiyor, bir bakıyorsun, kuşu ölen bir çocuğa ilgi gösteriyor, bir bakıyorsun, hutbe okurken mescidin kapısına gelip soru soran bedevinin yanına gelerek oturtup sorusuna cevap verdikten sonra hutbesine devam ediyor.

Başka bir zaman yanına gelip zina yapmak istediğini söyleyen genci, öfkelenmeden onunla kurduğu ikna edici diyalogla tövbe etmesini sağlıyor.

Onun gayesi insanları iki cihanda mutlu etmeği sağlamaktır. Onun için de insanların hem akıl hem de kalplerine hitap etmiştir.

"Sözün büyüleyici etkisi vardır." diyen Hz. Peygamber (asm)'in en büyük silahı güzel söz ve güzel davranışlarıydı. Sözün en güzeli de Allah ve Resulünün sözleridir. Bununla hem gönülleri hem de ülkeleri fethetmiştir.

Bu alandaki kitaplar konusuna gelince, başta Hz. Peygamber (asm)'in hayatını anlatan, inceleyen siyer, hadis ve fıkıh kitaplarının ilgili bölümleri vardır.

Siyer kitapları arasında şu kitaplar tavsiye edilebilir:

1. Salih Suruç’un “Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı”,

2. Necip Fazıl Kısakürek’in “Çöle İnen Nur”

3. Hüseyin el-Cisr’nin, “Hz. Muhammed Risale-i Hamidiyye”

4. M. Asım Köksal’ın “Hz. Muhammed ve İslamiyet”

5. Bunlara ilaveten Hz. Peygamber ve sahabe gibi yaşayan bazı İslam alimlerinin hayatını anlatan eserlerden de istifade edilebilir. Bunlardan biri de Bediüzzaman Said Nursi’nin “Tarihçe-i Hayat” kitabı ile Necmettin Şahiner’in “Bilinmeyen Yönleriyle Said Nursi” adlı kitaplardır.

6. Ayrıca, Hz. Peygamber hayatından örnekler de içeren, bilimsel araştırma, gözlem ve deneylerler ihtiva eden, Ahmet Altun’un, “Çocuk Eğitiminde İlgi Bilgi Sevgi” kitabından da istifade edilebilir.   

Bu konuda mevzuat gibi başvurulabilecek kitaplar ise, Fıkıh kitaplarının ilgili bölümlerinde bulunabilir.

7. Evlat edinme ve himaye etme ile ilgili olarak da Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın “İslam Hukuku Açısından Evlat Edinme” adlı kitaptan yararlanılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun