Hz. Muhammed neden boykot devrinde mucize ile herkesi doyurmadı?

Tarih: 29.09.2020 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- ​Hz. Muhammedin çeşitli yerlerde birçok kez tek tasta birçok kişiyi yedirdiğini vs. biliyoruz.
- Peki Hz. Muhammed bu tarz mucizelerini boykot devrinde neden göstermedi?
- Hem bu tarz mucizeler gösteren birine kim neden inanmasın ki?
- Bu konuda sihir deseler sihir bildiğim kadarıyla gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi göstermeye deniyor ama bu öyle değil?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber (asm) Efendimizin boykot döneminde yemek türünden mucizeler göstermemesi, Allah’ın uygun görmediğine bağlıdır.

“Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber mucize getiremez. Süreli her şeyin bir kaydı vardır.” (Rad, 13/38)

mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.

“Eğer rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi topluca iman ederdi. Hâl böyleyken, mümin olsunlar diye sen tutup insanları zorlayacak mısın?” (Yunus, 10/99)

mealindeki ayette ise, insanların -bir mucize görerek- iman etmesi dahil, Allah’ın dilemesi olmadan hiçbir şekilde iman olayının gerçekleşmesinin mümkün olmadığına işaret edilmiştir. 

Bununla beraber, Medine’de vuku bulan yemek, içmek mucizeleri birilerini imana getirmek için değil, o anda vuku bulan zaruri bir ihtiyacı gidermeye yönelik ilahi bir ikramdır.

Diğer taraftan, mucizenin zamanı, miktarı, keyfiyeti, kimleri kapsayacağı vb. hususlar tamamen Yüce Yaratıcı'nın elindedir. "O olaydan dolayı mucize ortaya çıktı da bundan dolayı niye çıkmadı?" ya da "falan için mucize gerçekleşti de neden öteki için böyle bir durum söz konusu olmadı" demek ne derece tutarlı olacaktır? Örneğin, “Allah filan olay üzerine Müslümanlara mucizevi şekilde yardım lütfunda bulundu da diğer zamanlarda samimane duygularla kendi emirleri doğrultusunda hayatlarını düzenleyen müminlere benzer şekilde neden ihsanlarda bulunmadı?” şeklindeki soru ve itirazların mucizenin ne anlama geldiğini bilmemekten kaynaklandığını söyleyebiliriz.

Mülk Allah’ındır ve onu dilediğine verir dilediğinden alır. Lütuf ve inayetiyle O (cc) dilediğini aziz dilediğini zelil kılar. Neden onun için azizlik diledi de öteki için dilemedi demek herhalde müminler olarak bize düşmez.

Kaynaklarda boykotla ilgili verilen bilgiler arasında bazı mucizevi olaylardan da bahsedilmektedir.

Bunlardan biri, boykot maddelerini yazan katibin ellerinin çolak kalmasıdır. İslam tarihi eserlerinde boykot kararlarını yazıya geçiren şahsın ismi hususunda farklılıklar olmakla birlikte, neredeyse tamamında bu acımasızca uygulamaları içeren maddeleri yazan şahsın Hz. Peygamber’in (asm) bedduası üzerine eli veya parmaklarının çolak kaldığı şeklinde kayıtlara rastlanılmaktadır. (bk. İbn Sad, Tabakat, 1/209; Belazürî, 1/271; İbn Hacer, Fethu’l-bari, 7/589)

Boykot zamanında meydana gelen mucizevi olaylardan biri de sahifenin güve ya da ağaç kurtçukları tarafından tahrif edilmesidir.

Rivayete göre, Allah, onların zalim sahifesine bir güveyi musallat etmiş, o güve, Allah’ın isminden başka sahifede zulüm ve haksızlığa dair yazılmış olan ne varsa her şeyi yiyip bitirmiştir. (bk. İbn İshak, s.166; İbn Hişam, 3/340; Belazuri, Ensâb,1/270-272; Taberi, 2/79; İbn Hacer, 7/589-590; İbn Abdilberr, Dürer, s. 54)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun