Hz. Havva cennete girecek mi?

Tarih: 22.03.2022 - 12:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten dünyaya indirildikleri ve tekrar cennete girecekleri doğru mu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Kur'an-ı Kerîm’de verilen bilgilere göre; Hz. Âdem ile zevcesi Hz. Havva, Allah tarafından cennete yerleştirilir. Orada bir ağacın meyvesi dışında her şeyden diledikleri gibi yiyecekleri, fakat o ağaca yaklaştıkları takdirde zalimlerden olacakları bildirilir.

Ancak şeytan her ikisini de kandırır ve yasak meyveden yerler. Bunun üzerine ayıp yerleri kendilerine görünür ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye çalışırlar.

Daha sonra Allah’tan kendilerini bağışlamasını dilerler. Allah da yeryüzüne inip orada yaşayacaklarını, orada ölüp yine orada dirileceklerini bildirir. (bk. Bakara 2/35-38; Araf 7/19-25; Taha 20/115-123)

Hz. Âdem (as) İlk insan ve İlk peygamberdir, doğrudan cennetliktir.

Kur'an’ın açıkladığına göre, “Âdem rabbinden vahiy (kelimat) almıştır.” (bk. Bakara 2/37)

Allah ona hitap etmiş, yükümlülük ve sorumluluğunu bildirmiştir. (bk. Bakara 2/33, 35; A‘râf 7/19; Tâhâ 20/117)

Başka bir ayette de Allah’ın Nûh, İbrahim hanedanı ve İmran hanedanı ile birlikte Âdem’i de alemlere üstün kıldığı belirtilmekte (bk. Al-i İmran 3/33), böylece onun peygamber olduğuna işaret edilmektedir.

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer alan bir hadiste, ilk peygamberin kim olduğu yolundaki bir soruya Hz. Peygamber’in(asm) “Âdem’dir.” karşılığını verdiği belirtilmektedir. (bk. Müsned, 5/178, 179, 265)

Hz. Havva validemiz de Hz. Meryem gibi kemale ermiş kadınlardan biridir. [bk. Aliyyü’l-Kari, Dav’u’l-Meali, (Şerhu’l-Emali), İst. 1307, 56; Şeyhzade, Nazmu’l-Feraid, İst. 1288, s. 53]

Buna göre, Hz. Havva validemiz de doğrudan cennete gireceklerdendir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Hz. Âdem'in hayatı hakkında bilgi alabilir miyim?

Eşarilere göre Allah'ın gönderdiği peygamberler arasında kadın ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun