Hz. Hasan, halifelik seni zayıflatacak diyen hanımını neden boşamıştır?

Tarih: 19.07.2015 - 00:33 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Rivayet edildiğine göre Hz. Ali'nin oğlu Hasan, boşadığı karısına on bin dirhem vermiş. Bunun üzerine kadın "ayrılan sevgiliden az bir mal" diyerek parayı önemsememiştir.
- Boşamasının sebebi de şöyle rivâyet olunur:
- Hz. Ali şehit edilip de Hasan'ın halifeliğine biat edilince hanımı ona "Ey müminlerin emiri! Halifelik seni zayıflatacak.” der. Hasan ona "Ali öldürülüyor, sen sevinç mi gösteriyorsun? Git artık, seni üç takla boşadım." cevabını verir. Bunun üzerine kadın çarşafına bürünür ve iddeti bitinceye kadar bekler…
- Hz. Hasan'ın hanımının “Ey müminlerin emiri! Halifelik seni zayıflatacak demesi ve Hz. Hasan'ın bu cümleden hanımının sevinç duyması manasını çıkarmasını anlayamadım. Biraz açar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Dârakutnî Süveyd b. Ğafele'den şöyle dediğini rivayet etmektedir:

Hasamlı Aişe, Ali b. Ebi Talib'in oğlu Hasan'ın hanımıydı. Hz. Ali şehid edilip de Hasan'a halifelik üzere biyat edilince hanımı: “Ey mü'minlerin emiri, halifelik seni zayıflatacak (veya sana kutlu olsun).deyince şöyle dedi:

“Ali öldürülüyor ve sen kalkmış buna sevindiğini izhar ediyorsun öyle mi? Çek git buradan. Seni üç defa boşuyorum.”

Bunun üzerine hanımı kalın ipekten olan örtüsüne büründü ve iddeti bitene kadar bekledi. Hasan ona on bin (dirhem) ile mehrinden geri kalan miktarı gönderdi. Bunun üzerine hanımı: “Ayrılan bir sevgiliden azıcık bir metadır bu.” dedi.

Bu söz Hz. Hasan’a ulaşınca ağlamış ve boşadığına üzüldüğünü ifade etmiştir. (bk .Dârakutnî, Sünen, Beyrut 1413/1993 ve 1386/1966, IV, 30, 31; Beyhâkî, es-Sünenü'l-Kübrâ, VII, 419; Kurtubi, el-Cami, Bakara 236. ayetin tefsiri)

“Ey müminlerin emiri! Halifelik seni zayıflatacak/yıpratacak/rahatsız edecek (veya sana kutlu olsun)."  manasına gelen bu ifadede, Hz. Hasan’ın halife olacağına veya olduğuna bir hatırlatma ve zımni bir sevinç vardır.

Aslında Hz. Hasan’ın hanımı, ona, “Artık bundan böyle sen halifesin” demek istemiş fakat bunun yerine, Hz. Ali’nin şehit edilmesini de düşünerek, biraz daha dikkatli bir ifade kullanmıştır.

Ancak, Hz. Hasan bu inceliği iyi kavradığı için: “Babamın cenazesi ortada iken, sen benim halifeliğimle mi ilgileniyorsun; ona üzülmen gerekirken, bunu mu sevinç vesilesi yapıyorsun?” diyerek tepki göstermiş ve onu boşamıştır.

Ancak, rivayetten de anlaşılacağı üzere, Hz. Hasan bunu yaptığına pişman olduğunu ifade etmiş, çok üzülmüş, hatta ağlamıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun