Hz. Aişe için, yanlış kararları var gibi, demenin sakıncası var mı?

Hz. Aişe için, yanlış kararları var gibi, demenin sakıncası var mı?
Tarih: 18.05.2021 - 22:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Eşimin Hz. Muaviye olayı gibi bazı durumlarda Hz. Aişe için "bana bazı yanlış kararları var gibi geliyor" demesi ve bu şekilde düşünmesi, saygısızlık olur mu, kul hakkı mıdır, imanına zarar verir mi?
1) Hz. Aişe’ye karşı bir saygısızlık mıdır?
2) Hz. Aişe’nin günahını almak hakkına girmek midir? (Eğer öyleyse helallik de alamayacağı için eşimin durumu nedir?)
3) Bu düşüncesi eşimin imanına zarar verir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

1) Sahabeyi ve sahabe zamanında meydana gelen çatışmalarda, kimin haklı kimin haksız olduğunu tespit etmek bugünün Müslümanının görevi olmadığı gibi, bugünden bakarak o günün şartları hakkında tam ve sağlıklı bir bilgiye ulaşmak ve doğru değerlendirme yapmak da zordur. Suizandan kaçınmak ise asıldır. En adil mahkeme, ahiretteki mahkemedir.

Yüce Allah, Ensar ve Muhacirinden sonra gelen Müslümanların, onlara dua etmesi gerektiğine işaretle şöyle buyurmaktadır:

"Bunların ardından gelenler de 'Ey rabbimiz' derler, 'Bizi ve bizden önceki iman etmiş kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde iman edenlere karşı kötü bir düşünce ve duyguya yer bırakma. Rabbimiz! Kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.'" (Haşr, 59/10)

Müslümana düşen görev, dinî esaslara uygun bir şekilde hayat sürmeye çalışmak, başkalarından ziyade kendisinin iyi bir Müslüman olması için gayret etmek, kendi zamanında diğer Müslüman kardeşleriyle birlikte kardeşçe yaşamaya ve kardeşliği bozacak davranışlardan uzak durmaya çalışmaktır.

Asırlar önce meydana gelmiş olayları ileri sürerek, bugün Müslümanlar arasında kin ve nefret oluşturmaya çalışmak ve tefrikaya yol açmak, asla doğru bir davranış değildir.

2-3) Sahabi efendilerimiz hakkında haklıdır-haksızdır şeklinde değerlendirmelerde bulunmak kişiyi dinden çıkarmasa da bu konularda çok hassas ve dikkatli olmak gerekir. Çünkü kullanılacak yanlış ifadeler sahabilere karşı saygısızlığa sebep olabilir ve o kişiyi günaha, kul hakkına sokabilir.

Bu şekilde bir günaha veya kul hakkına giren kişi bolca tövbe istiğfar etmeli ve bu tarz söylemlerden uzak durmalıdır.

İlave bilgi için tıklayınız:

Sahabeler arasında geçen savaşları nasıl değerlendirmek gerekir ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 500+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun