Hristiyanlıkta ve Yahudilikte bizdeki ibadetler neden yok?

Tarih: 16.05.2021 - 06:36 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hristiyanlıkta ve Yahudilikte bizdeki namaz, hac, oruç, örtünme, alkol içmeme, zina yapmama, zekat, ... gibi görevler yok, neden?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu sorudaki bilgi yanlıştır.

Yahudilikte ibadet amacıyla yapılan uygulamaları dua, oruç, hac ve bir tür zekat olarak sıralamak mümkündür.

Eski Ahit’in Çıkış (Eksodos) kitabının 20. babında yer alan meşhur on emir şöyledir:

1. Karşımda başka ilahların olmayacak.

2. Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın yahut yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın, onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin.

3. Yehova’nın, Rab’ın ismini boş yere ağza almayacaksın.

4. Sebt gününü takdis etmek için onu hatırında tutacaksın. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın, fakat yedinci gün efendin Rab’e Sebt'tir. Sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü Rab gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı.

5. Babana ve annene hürmet edeceksin.

6. Öldürmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Komşuna karşı yalan şahitlik yapmayacaksın.

10. Komşunun evine tamah etmeyeceksin, komşunun karısına yahut kölesine yahut cariyesine yahut öküzüne yahut eşeğine yahut komşunun hiçbir şeyine tamah etmeyeceksin.

Hristiyanlık da teorik olarak Yahudi şeriatını kabul etmektedir.

Hasılı bazı farklar bulunsa da her dinde ibadetler, helaller ve haramlar vardır. (Detay için bk. TDV İslam Ansiklopedisi, İbadet md.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun