Her türlü dilek için okunan duanın kaynağı var mı?

Tarih: 31.01.2018 - 17:41 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İnternette dolaşan şöyle bir iddia var, bu iddia doğru mu, duanın kaynağı var mı, duanın arapça aslını ve anlamını verir misiniz:
- Her ne olursa olsun bir hacetin (isteğin) varsa, bir iş müşkil halde isen, güçlük ve çetinliğe düşmüş (maddi manevi sıkıntılar içinde) ise bu dua-i şerifi okumaya devam et. Cenab-ı Vacibü'l Vücud Hazretleri seni o müşkil durumdan kurtarır, hacetini reva kılar, isteğini yerine getirir, maksadın ve matlubun hasıl olur.
- Sabah namazından evvel kalkıp, Allah rızası için iki rekat namaz kıl, sonra üç defa istiğfar getir ve yedi kere salat ü selam oku, ondan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine oturarak elleri kaldırıp, üç kere bu dua-i şerifi oku.
- Bu dua-i şerifi okuduktan sonra haceti ne ise onu Cenab-ı kibriya Zülcelal Hazretlerinden taleb ve istirham et ve sonra ellerini yüzüne sürüp kalk, fukaraya bir miktar sadaka vermek icabeder.
- Dua şöyle:
"Allahümme ya camiaş şitati ve ya mahrecen nebati ve ya muhyil ızamir rifati ve ya müciybed da'vati ve ya kaadıyel hacati ve ya müferricelkürübati ve ya sami'al asvati min fevkı seb'a semavatin ve ya fatihı hazanil keramati ve ya maliki havaici cemiy'ıl mahlükati ve ya men melee nürehül arda vessemavati ve ya men ehata bikülli şey'in ılmen ve ahsa külle şey'in adeden ve alimen bima meda ve ma hüve atin es'elüke Allahümme bikudretike ala külli şey'in ve biistiğnaike an cemiy'ı halkıke ve bihamdike ve mecdike ya ilahi külli şey'in en tecüde aleyye bikadai haceti inneke kadirün ala külli şey'in."

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Söz konusu dua, hem Türk hem Arap internet sitelerinde vardır. Ancak sahih kaynaklarda böyle bir duaya rastlayamadık.

- Arap internetinde konuyla ilgili bir soruya cevap verilmiş ve bunun Peygamberimiz tarafından tespit edilen bir dua olmadığı bildirilmiştir. (bk. Merkezu’l-Fetva, Rakam: 64370).

- Durum bu merkezde olduğuna göre, sorunun geri kalan kısmını cevaplamanın bir anlamı yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun