Halid b. Velid'in Cezime kabilesini öldürmesi ve buna karşı Peygamber Efendimizin tavrı hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 14.12.2006 - 22:09 | Güncelleme:

Soru Detayı
Mekke fethinden sonra İslam bünyesine girmeyen kabileleri de ele geçirmesi için Halit bin Velid tayin edilir. Bu esnada o kabileler zaten Müslüman olmuş Peygamber Efendimize (asm) gelmektedirler. Oysa Velid tarafından buna rğgmen öldürülürler ve bunu duyan Peygamberimiz Veli'in belini sıvazlar. Bu rivayet ne kadar doğru?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Mekke'nin Fethi, Hz. Peygamber (asm)'in yeni Müslüman olanlarla ilgili uygulamaları açısından özellikle dikkat çeker. Fetihten sonra Mekkeliler sanki mağlup edilmiş bir millet ve ele geçirilmiş bir bölgenin ahalisi olarak kalmadılar. Aksine, hak ve görevler konusunda zaferi kazananlarla eşit duruma yükseldiler. Kimsenin malına, mülküne, evine arazisine el konulmadı; bunlar ganimet statüsüne tabi tutulmadı.

Fetihten sonra Mücahitler yağma ile değil, Mekke’yi fethettikleri günün gecesini sabaha kadar tekbir, tehlil ve Kâbe'yi tavafla geçirdiler.

Peygamberimiz (asm) Mekke'nin üç zengininden toplam yüz otuz bin dirhem borç alarak ihtiyacı olan sahâbîlere dağıttı. Daha sonra bu borcu Hevâzin ganimetlerinden ödeyecektir. Mekke’de hiçbir asker bırakmadan, şehrin idaresini de yeni İslâm’ı kabul etmiş Attâb b. Esîd adlı bir Mekkeliye bırakarak Huneyn’e doğru hareket etti.

Halid b. Velid (ra) Uzzâ'yı yıkıp geri döndükten sonra Şevval ayında Peygamberimiz (asm) onu Cezîme b. Âmir kabilesini İslâm'a davet etmek üzere gönderdi. Savaşmak için gönderilmeyen Halid, muhâcirlerden, ensardan ve Süleym kabilesinden oluşan 350 kişilik bir birlikle Cezîme kabilesinin yurdu olan Gumeysâ'ya vardı. Cezîme kabilesi İslâm birliğini silahlı olarak karşıladılar. Halid onlardan silahlarını bırakmalarını istedi. Onlar bu emri yerine getirdiler ve "Dinimizi değiştirdik" anlamında "Sabe'nâ" dediler. Halid onların Müslüman olduklarına kanaat getirmedi. Vaktiyle İslâm düşmanlarıyla işbirliği yaptıklarını da hatırlayarak kendilerini esir aldı, askerler arasında dağıttı. Ertesi sabah da öldürülmelerini emretti. Bunun üzerine Süleymoğulları ellerindeki otuz kadar esiri öldürdüler. Fakat ensara ve muhâcirlere mensup askerler Halid'in bu emrini yerine getirmeyerek esirleri serbest bıraktılar.

Olayı öğrenince çok üzülen Peygamberimiz (asm), Halid'in bu davranışını doğru bulmadı ve onun yaptıklarından berî' olduğunu söyledi. Hz. Ali (ra)'yi Cezîme kabilesine göndererek öldürülenlerin tazminatlarını ödetti.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun