​Günah işleme olasılığı varsa, boşanmak mı gerekir?

Tarih: 21.08.2023 - 17:46 | Güncelleme:

Soru Detayı

- İbn Abbas (r.a)'den rivayet edildiğine göre; Sâbit b. Kays'ın karısı Peygamber (s.a.s)'e gelerek:
 "Ey Allah'ın Rasûlü, Sâbit b. Kays'ı ahlâk ve din hususunda ayıplamıyorum, fakat Müslümanlıkta küfür derecesinde bir hata işlemekten korkuyorum."  dedi. Hz. Peygamber ona sordu:
 "Bahçeyi ona geri verecek misin?" Cevap verdi: “Evet.” Bunun üzerine Hz. Peygamber Sâbit'e; "Bahçeyi kabul et ve onu bir defa da boşa." buyurdu (Buhârî, Talâk, II; Nesaî, Talâk, 34).
- Böyle bir hadis var, bu hadiste kim küfür derecesinde günah işlemekten korkuyor?
- Sabitin karısı kendisinin küfür işlemesinden mi korkuyor yoksa Sabitin küfür derecesinde günah işlemesinden korkuyor?
- Zaten her Müslümanın küfür derecesinde günah işleme olasılığı var, bu yüzden hemen boşanmak mı gerekir?
- Bu vesvese değil mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, günah işleme olasılığı var diye, kadının kocasından erkeğin de karısından boşanması gerekmez.

a) Kocasının bir kusuru ve günahı olmadığı hâlde kadın, onu sevmiyor ve evlilikte mutlu olamıyorsa, ailevi ilişkilerdeki hak ve ödev konusunda -riayet etmeyerek- günah işleyebilir.

b) Allah boşanmayı caiz kılmış, fakat sevmemiştir; ortada ciddi bir mazeret yok iken kadının boşanmayı istemesi ona günah korkusu verebilir.

Peygamberimiz (asm) bu ve benzeri durumlarda, günah işleme ihtimalini ortadan kaldırmak için (örnekte geçen) muhalaa ile veya ayette geçen hakemler aracılığı ile ayrılmanın günah olmadığını ifade buyurmuş oluyorlar.

Soruda geçen konu, -bütün sahabilerden Allah razı olsun- bir hanımın kocasıyla imtizaç edemediğini Hz. Peygamber (asm) Efendimize bildirmesi üzerine, Resulullah’ın mehir olarak aldığı bahçeyi eşine geri vermesi şartıyla onları ayırdığı rivayet edilmiştir. (bk. Buhârî, Talak, 12; Ebu Davud, Talak, 18)

Bakara suresi 229. ayette sadece erkeğin boşama yetkisi sınırlandırılmamış aynı zamanda kadına, kocasına fidye vererek ayrılabilme imkânı da verilmiştir.

Kadın kocasına teklif ettiği bir bedel mukabilinde ondan kendisini boşamasını talep eder, koca da buna razı olursa karşılıklı rıza ile boşanma gerçekleşmiş olur ki, fıkıhta buna muhalaa denir. (Abdülhamîd, el-Ahvâlü’ş-şahsiyye, s. 330-331)

Muhalaa ile evliliği kendisi için çekilmez bir hale gelen, kocası tarafından da çeşitli nedenlerle bırakılmayan veya kocasından ayrılmak isteyen bir kadın, aldığı mehri fidye olarak vermek suretiyle evlilik hayatını sonlandırma imkânına sahip olmaktadır. Ancak evlilik hayatı, dönüşü olmayacak bir şekilde sonlanmamaktadır. Muhalaa neticesinde olan boşama bain bir talak olduğu için taraflar bir süre düşündükten sonra evliliklerine devam etmek isterlerse, yeni bir mehir ve nikâh ile devam edebileceklerdir. Her iki yönü ile de Kuran-ı Kerim ve sünnet muhalaayı aile içi problemlerin çözümünde bir yol olarak sunmaktadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 100+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun