Gayri müslimlerle bir olup, zulmeden bir Müslümana veya Müslüman ülkesine karşı çıkmak İslam’a göre uygun mudur?

Tarih: 30.11.2011 - 05:46 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda iki mesele vardır:

Birinci mesele, Müslümanlar kâfirlere karşı yaptıkları cihatta, başka kâfirlerden yardım alıp almayacaklarıdır. Bu konuda İslam alimleri arasında farklı görüşler vardır. Değişik hadis rivayetlerini göz önünde bulunduran alimler, tabiatıyla değişik sonuca varmışlardır.

Alimlerin önemli bir kısmına göre, Müslümanlar kâfirlere karşı yaptıkları cihatta başka kâfirlerden yardım almaları caizdir. Hz. Peygamber (asm)'in Hayber, Huneyn gazvelerinde müşriklerden yardım aldığına dair hadisler bunun caiz olduğunu göstermektedir.

İkinci mesele, Müslümanların halkına zulmeden Müslüman yöneticilere veya bir grup Müslümanın diğer bir grup Müslümana yaptığı zulümler söz konusu olduğunda, kâfirlerden yardım almanın caiz olup olmadığı hususudur. 

Bu konuda genel kanaate göre, kâfirlerden yardım almak doğru değildir. Bu konuda hatırlaması gereken ayetlerden biri Hucurat suresinin 9. ayetidir:

“Eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa, onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa, bu saldıran tarafla, Allah’ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep âdil olun, çünkü Allah âdil davrananları sever.” 

Ayette ifade edildi üzere, eğer bir grup Müslüman başka bir grup Müslümana saldırmışsa, Müslümanların ilk yapması gereken şey, onların aralarını bulmak ve onları barıştırmaktır. Eğer, bir taraf -ister devlet tarafı olsun, ister halk tarafı olsun- karşı tarafa haksızlık yapıp zulmediyorsa, bu takdirde mazlum olan tarafın yanında yer almak gerekir. 

İşte bu noktada denilebilir ki, eğer Müslümanlar tek başlarına zalim olan tarafa boyun eğdirip adalet çizgisine getiremiyorsa, bu takdirde -zarurete binaen- bir kâfir devletten de destek alabilir diye düşünüyoruz. Yalnız bu konuların içyüzü çok karmaşık olduğu için, hemen fetva vermenin de doğru olmadığını söyleyebiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun