Fakirlik zenginlikten üstün müdür; zenginlerin de fakirlerden üstün olanları yok mudur?

Tarih: 04.04.2007 - 09:16 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Bir Müslüman çok zengin olup aynı zamanda Allah'ın en sevgili kullarından olabilir mi?
- Sadece fakir insanlar mı en üst mertebede olabilir?
- Çok çok zengin olanlar, en güzel sekilde ibadet edip kulluk ederse Allah dostlarından olabilirler mi?
- Sahabelerden de zengin olanlar yok muydu?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Fakirlik zenginlikten üstündür." diye bir kaide bulunmamaktadır. Ancak zenginlik zor bir imtihan olduğu için, çoğu zenginler üzerlerine düşen vazifeleri gereğince yerine getirememekte, dünya işlerine dalıp ahireti unutmaktadırlar. Bu sebebten cennete gidecek olanlardan fakir olanlar zengin olanlardan daha fazladır.

Zengin olduğu halde Allah rızası için çalışan, kendisini dünyaya kaptırmayan insanlar da bulunmaktadır. Bu şekilde kendisini dünayaya kaptırmadan Allah rızası için çalışan zenginler de fakirlerden üstündür. Her insanın imthanı farklıdır. Fakirin imtihanı ayrı zengininki ayrıdır. Her insan kendi konumunda en doğru olan davranışları sergilediği ve ihlasa muvaffak olduğu ölçüde Allah katındaki mevkii belli olur.

Zenginlik ve fakirlikle ilgili hadis-i şerifler:

"Cibril (a.s.) bana geldi ve buyurdu ki: 'Ya Muhammed (s.a.s.) Rabbin sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor:

"Kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak zenginlikle salah bulur. Eğer onu fakir kılsa idim, o küfranı nimet ederdi. Ve yine kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak fakirlikle salah bulur. Eğer onu zengin kılsa idim o küfrederdi. Kullarımdan öylesi de vardır ki, onun imanı ancak sıhhatta olması ile tamam olur. Eğer ona hastalık versem, o küfrederdi. (Diğer bir nüshada şu ilave vardır) Kullarımdan öyle kimse de vardır ki, onun imanı ancak kendisinin hastalık içinde bulunması ile tamam olur. Eğer onu sıhhatte kılsam, o küfranı nimet ederdi."

"Cennete girecek ilk üç kişi şunlardır: Biri şehid, birisi çoluk çocuk sahibi ve fakir olduğu halde, iffetini muhafaza edip dilencilik ve yüzsüzlüğe düşmeyen adam, diğeri de Rabbına ibadeti güzel yapıp efendisinin hakkını da eda eden köledir. Cehenneme girecek ilk üç kişi ise; halka musallat olan emir, Allah'ın hakkını eda etmiyen zengin ve mağrur fakirdir."

"Aziz ve Celil olan Allah lanet etsin o fakire ki, zengine malından dolayı tevazu gösterir de bundan dolayı dininin üçte ikisini kaybeder." (bk. el-Makasıdu'l-hasene, no: 1055, rivayet zayıfıtr.)

"Kıyamet gününde fakir-zengin herkes: 'Dünyada keşke kıt kanaat geçinseydik.' derler." (Ramuzu'l-Ehadis, h.no: 12, s. 379)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu iki kişi dışında hiç kimseye gıbta etmek caiz değildir: Biri, Allah'ın kendisine verdiği hikmetle hükmeden ve bunu başkasına da öğreten hikmet sahibi kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolda sarfeden zengin kimse." [Buhari, İlm 15, Zekat 5, Ahkam 3, İ'tisam 13; Müslim, Salatu'l-Müsafirin 268, (816)]

İlave bilgi için tıklayınız:

Fakirlerin zenginlerden önce cennete girer hadisini açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun