Ezan ve kametin ağır veya yavaş okunmasının delili nedir?

Tarih: 07.11.2017 - 01:32 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Mezheplere göre ezan ve kametin ağır veya yavaş okunması gerekir diyenler ve delilleri nelerdir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Peygamber Efendimiz (asm), ezanın nasıl okunacağını şu ifadelerle ortaya koymuştur:

Ebû Mahzûre’ye, “Haydi sesini yükseltip uzatarak (tercî yaparak) oku.”(1)

Hz. Bilâl’e, “Ezan okuduğun zaman ağır ağır oku, kamet getirdiğin zaman ise acele ve çabuk getir.”(2)

Yine Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in Hz. Bilâl’e, “Ezan okurken parmaklarını kulaklarının üstüne koyarak okumasını emretti.”(3) ve şöyle dedi; “Bu, sesin gür çıkması için daha iyidir.”(4)

Başka bir hadis de ise; “Ezanın lafızlarını açık söyleyenden başkası size ezan okumasın.” buyurarak ezanın açık ifadelerle okunmasını ve dinleyenleri de yormayacak şekilde okunmasını tavsiye etmiştir.(5)

Aynı zamanda sahih rivayetlerle Hz. Peygamber (asm)'in, kamette, ezandan farklı olarak çift okunan sözlerin tek yapılmasını emrettiği de nakletmiştir.(6)

Bu da Hanefiler dışında kalan diğer mezhep imamlarının tercih ettiği rivayetlerdir.

Buna göre, kamet, namaz vakti girdikten sonra sözlerine ara verilmeden ezandan biraz daha hızlı ve daha alçak bir sesle okunur.

Kametin, vakitten önce okunması veya vaktinde okunduktan sonra bir süre namaza başlanmaması halinde tekrarlanması gerekir.

Kadınların tek başlarına iken veya yalnız kadınların meydana getirdiği cemaat için kamet getirmeleri Hanefîlere göre mekruh, diğer mezheplere göre müstahaptır.

Dipnotlar:

1) Ebû Dâvûd, Salât 28;
- Hanefî ve Hanbelî mezhepleri ezanda Abdullah b. Zeyd’den nakledilen lafızları esas almışlardır.
- Şâfiîler de aynı lafızları benimsemekle beraber müezzinin her iki şehâdet cümlesini önce yanındaki kimselerin duyacağı şekilde alçak sesle, sonra da yüksek sesle okuması anlamına gelen “tercî” ilâvesinin bulunduğu Ebû Mahzûre rivayetini (Müslim, Salat, 6; Ebû Dâvûd, Salat, 28) tercih etmişlerdir.
- Mâlikîler ve Hanefî mezhebinden Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed ise Abdullah b. Zeyd’den gelen diğer bir rivayeti ve Medine halkının uygulamasını esas alarak tekbirin ezanın başında da iki defa okunacağını söylemişlerdir.
2) Tirmizî, Salât 143. Bu rivayet zayıftır. bk. Tirmizi, a.y.
3) İbn Mâce, Ezân 3.
4) İbn Mâce, Ezân 3.
5) Zebîdî, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, çev. ve şerh: Ahmed Naim, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1988, II, 567.
6) bk. Buhârî, Ezân, 3; İbn Mâce, Ezân, 6.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun