Evvabin namazı akşam namazının son sünneti ile yatsının ilk sünnetinden mi ibarettir? Aslında bugün kıldığımız gibi yatsı namazının ilk sünneti yok mudur?...

Tarih: 06.02.2007 - 16:17 | Güncelleme:

Soru Detayı
Bugün anlayabileceğimiz manada yatsı namazının ilk sünneti gibi bir namazın olmadığı ve Peygamber Efendimiz (sav)'in onun yerine akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığı, bunun da iki rekatı akşamın sünneti, dördü de evvabin olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bu namazın olduğunu söylemenin, kitabî konuşmamakla eşdeğer olduğu vurgulanıyor. Konuyu lütfen ayrıntılı bir şekilde izah edebilir misiniz? Yatsının ilk sünneti mi yoksa onun yerine evvabin namazı mı daha Muhammedî (sav) olur?
Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis ve fıkıh kitaplarının verdiği bilgilere göre, akşam ve yatsı namazlarının sünnetlerinden hariç olarak iki, dört, altı rekat şeklinde kılınan evvabin namazının olduğudur. Bazıları akşam namazının son sünnetinden sonra dört rakat olarak kılındığını bildirmişlerdir. Ancak yatsı namazının ilk sünnetiyle irtibatlandırılmamıştır.

* * *
Evvabin namazı altı rekattır. Altı rekat kılamayan kişi iki rekat da kılabilir. Buna reğman gerçek faziletine ulaşmak için altı rekat olarak kılmak gerekir.

Akşam namazından sonra kılınan sünnet-müstehap olan altı rekatlık namaz.

Evvabin kelimesi "evvab" kelimesinin çoğuludur. Evvab, işlediği bir günahtan hemen tövbe ve istiğfar eden demektir. Tövbe ve istiğfar edenlerin namazı demek olan "evvabin namazı" bir çok hadiste çok sevaplı olduğu bildirilip teşvik edilen, altı rekatlık nafile namaz olup, akşam namazından sonra kılınır.

Bu konuda, Ebu Hureyre (ra)'den nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır." (Tirmizi, Salat, 431)

Ayrıca Peygamberimiz (sav)'in, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kıldığı ve

"Her kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir." (Heysemi, Mecmuuz Zevaid, II / 230; Şevkani, III / 64)

dediği nakledilmektedir.  Her iki kaynak da Taberani'den nakleder.

Hanefilerden, evvabin namazı, (akşam namazından sonraki namaz), akşam namazının iki rekat müekked sünnetiyle birlikte altı rekat olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almaktadırlar.

Mezhebde tercihe şayan görüşe göre, bu namaz, akşam namazının müekked sünnetinin dışında altı rekatlık bir namaz olup, Hanefi alimleri, bu namazın kaç selamla kılınmasının daha faziletli olacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, altı rekatın tümünün bir selamla kılınmasını daha faziletli görürken, bazısı iki selamla, bazısı da üç selamla kılınmasının daha faziletli olacağını söylemişleridr.

(Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi)

İlave bilgi için tıklayınız:

EVVÂBİN NAMAZI...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun