Nafile namazları kaçar rekat kılmalıyız? Evvabin namazı kaçar rekat ve nasıl kılınır?

Tarih: 01.07.2006 - 16:16 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Sünnette bildirilen namazlar kaç rekatsa o kadar kılınmalıdır. Mesela, sabah namazının sünneti iki rekat, öğle namazının ilk sünneti de dört rekat olarak Peygamberimiz (asm) kılmıştır.

Nafile namazların da kişi rekat sayısında serbesttir. İkişer kılabildiği gibi dörder rekatta kılabilir.

Evvabin namazı: Akşam namazından sonra kılınan sünnet-müstehap olan altı rekatlık namazdır.

"Evvabin" kelimesi "evvab" kelimesinin çoğuludur. Evvab, işlediği bir günahtan hemen tövbe ve istiğfar eden demektir. "Tövbe ve istiğfar edenlerin namazı" demek olan "evvabin namazı" birçok hadiste çok sevaplı olduğu bildirilip teşvik edilen, altı rekatlık nafile namaz olup, akşam namazından sonra kılınır.

Bu konuda, Ebu Hureyre (ra)'den nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

"Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşmaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır." (Tirmizi, Salat, 431)

Ayrıca Peygamberimiz (asm)'in, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kıldığı ve şöyle dediği nakledilmektedir:

"Her kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir." (Heysemi, Mecmuuz Zevaid, II/230; Şevkani, III/64. Her iki kaynak da Taberani'den nakleder.)

Konuyla ilgili hadis kitaplarında yer alan rivayetlerde bazılarında, Peygamberimşz (asm)'in akşam namazından sonra dört rekat kıldığı ve kılmayı teşvik ettiği de yer almaktadır. (Heysemi, Mecmuuz Zevaid, II/230; Şevkani, III/64. Her iki kaynakta Taberani'den nakleder.) Hanefilerden, evvabin namazı, (akşam namazından sonraki namaz), akşam namazının iki rekat müekked sünnetiyle birlikte altı rekat olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almaktadırlar.

Mezhebde tercihe şayan görüşe göre, bu namaz, akşam namazının müekked sünnetinin dışında altı rekatlık bir namaz olup, Hanefi alimleri, bu namazın kaç selamla kılınmasının daha faziletli olacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, altı rekatın tümünün bir selamla kılınmasını daha faziletli görürken, bazısı iki selamla, bazısı da üç selamla kılınmasının daha faziletli olacağını söylemişleridr.

(bk. Prof. Dr. Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi) 

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun