Enam suresi 89. ayete göre nebi, kitap verilen midir?

Tarih: 22.06.2017 - 00:29 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Kitap verilen Resul değil Nebidir iddiasındakilerin iddiası:
- En'am suresi 82 - 89 arasında Nebilerin isimlerini zikrediyor ve 89. ayette de "Kendilerine kitap, hüküm ve hikmet ve Peygamberlik (Nebi = وَالنُّبُوَّةَ ) verdikleri­miz işte bunlardır" buyurulmakta.
- Bu ayeti delil alanlar, "we'n Nubuwwete" nebi / peygamberin kendisine kitap verildiğini, Resulün ise elçi olarak kitap verilmese de verilmiş kitaplara davet eden elçilerdir iddiasına nasıl cevap verilmelidir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali:

“İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet, hükümranlık ve nübüvvet verdiğimiz şahsiyetlerdir. Şimdi o müşrikler bu nübüvveti inkâr ederlerse, biz nübüvveti inkâr etmeyip ona sahip çıkan bir topluluk görevlendiririz.” (Enam, 6/89)

- Burada, daha önce zikredilen 18 peygamberin vasıfları belirtilmiştir. Şöyle ki:

İnsanları yöneten üç kısım insan vardır:

Bir kısmı: İnsanların iç dünyalarına nüfuz eden, ruhlarını eğitip yönlendirenlerdir. Bunlar alimlerdir.

İkinci kısım: İnsanların dış dünyalarına hâkim olan, onları kuvvet ve saltanatlarıyla yönetenlerdir. Bunlar devlet reisleri, yöneticileri olan hükümdarlardır.

Üçüncü kısım: Allah’ın kendilerine ihsan ettiği ilim ve marifetle insanların iç dünyalarını, ruhlarını eğitip yönettikleri gibi, ihsan edilen maddi kuvvet, iktidar ve imkânlarla da insanların sosyal, siyasal ve ekonomik yönlerini ilgilendiren dış dünyalarını yönetip yönlendirenlerdir. Bunlar da peygamberlerdir.

Bu üç vasfa birden sahip olanlar ise, mutlak manada hâkim ve hükümran olanlardır.

İşte bu ayette;

- “Kitap” kelimesiyle, söz konusu peygamberlere verilen ilim ve marifete;
- “Hüküm” kavramıyla, onların maddi imkân ve iktidarlarına;
- “Nübüvvet” mefhumuyla da onların peygamberliğine işret edilmiştir. (bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri)

Buna göre, “kitap” kelimesiyle, peygamberlere verilen kitaplardan ziyade, onlara verilen özel ilim, o andaki mevcut olan semavi kitabı anlama, hakikatlerini kavrama ve marifete işaret edilmiştir. Çünkü zikredilen peygamberlerin hepsine kitap verilmemiştir. (bk. Razi, a.g.y)

- Ayette yer alan “nübüvvet” kavramı “risalet” kavramını da içine alır. (bk. Şevkani, ilgili yer).

- Bu ayette zikredilen “kitap” kavramı, zikredilen peygamberlerin her birine verilmemiş olsa bile, onların geneline verilmiştir (kitap suhuflları da içine alır).

Buna göre, ister kitap ve suhuflara doğrudan, ister dolaylı olarak muhatap olsun söz konusu peygamberlerin ilim ve irfan kaynağı olduğunda şüphe yoktur. Yani, işaret edilen kitaplar, Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya verilen suhuflar yanında, meşhur semavi kitaplar olan Tevrat, İncil ve Zebur’a da işaret edilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

Risaletle nübüvvet arasındaki fark nedir?
Peygamberimiz ne zaman nebi oldu, ne zaman resul oldu ...
Hz. İsmâil'e bir kitap indirilmediği halde, neden Resül denilmiştir ...
Nebiler vahiy almazlar mı?
Kur'an-ı Kerim'de, Peygamberimize (asm.) neden "resullerin ...
RASÛL.
NEBİ.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun