En alim sahabi kimdir?

Tarih: 26.09.2019 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sahabenin en alimi, dini bilgisi en fazla olanı Hz. Ali midir, İbn Abbas mıdır, yoksa başka biri midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hiçbir İslam alimi "Şu sahabe, sahabelerin en bilginidir." şeklinde bir söz söylememiştir. Ancak Hz. Peygamber (asm)'in değişik yönleriyle övdüğü sahabeler vardır. Belli bazı ilim dallarında en iyi sahabenin kimler olduğu bilinmektedir.

Sahabeler içinde hadiste, tefsirde, fıkıhta en iyi kim olduğu yönünde tespitler vardır. Bu konuda İslam alimlerinin görüşleri şöyle özetlenebilir:

Hadisle sabittir ki sahabelerin en faziletlisi sırasıyla, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'dir.

İmam Nevevi Mesruk'tan rivayetle şöyle der:

“Takripte bildirmiş olduğu üzere, ashab-ı kiramın ilmi, altı zata dayanır. Onlar da Hz. Ömer, Hz. Ali, Übey bin Kab, Zeyd bin Sabit, Ebudderda ve Abdullah ibn Mesud'dur. Bu altı zatın ilmi de Hz. Ali ile Hz. ibn Mesud’da toplanmıştır."

İbn Kayyim el-Cezvi ise şöyle bir açıklama yapar:

“Din, fıkıh ve ilim bu ümmet arasında ibn Mesud, Zeyd bin Sabit, Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas ve arkadaşları vasıtasıyla yayıldı."

"İnsanların çoğu bu bilgileri bu dört zatın arkadaşlarından aldılar. Medineliler bu bilgileri Zeyd bin Sabit, Abdullah ibn Ömer ve arkadaşlarından, Mekkeliler Abdullah ibn Abbas ve arkadaşlarından. Iraklılar ise Abdullah ibn Mesud ve arkadaşlarından aldılar." (İbn Kayyim el-Cezvi, İlamü’l-Muvakkiin, 1/21)

Ayrıca en çok hadis rivayet eden Ebu Hüreyre, Abdullah İbn Ömer, Enes b. Mâlik, Hz. Aişe, Abdullah ibn Abbas, Cabir ibn Abdullah, Ebu Saîd el-Hudrî yanı sıra, hadiste, ibni Mesud, Tefsirde ibni Abbas, fıkıhta da Muaz bin Cebel önde gelen en alim sahabe olduğu bilinmektedir..

Allah, onların hepsinden ve diğer sahabilerden razı olsun. Amin.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun