El ve parmak izlerinden kaderi okumak caiz mi?

Tarih: 09.01.2008 - 10:07 | Güncelleme:

Soru Detayı

- El ve parmak izlerine bakarak kaderi okumak ya da okumaya çalışmak caiz mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

El ve parmaklardak çizgiler, Müslüman olsun kâfir olsun her insanın elinde bulunmaktadır. Ayrıca bu çizgilerin Allah'ın doksan dokuz ismini belirtmesi hususu bir tevafuktur.

El çizgilerinden hareketle insanın geleceğinden haber vermek ise bilgisi olmayan bir insan için asla caiz değildir.

Ayet ve hadislerin bazılarında gaybı sadece Allah’ın bildiği ifade edilmekte (el-En‘âm 6/59) bir kısmında ise Allah’ın dilediği kullarını gayb hakkında bilgilendirdiği (Âl-i İmrân 3/179) belirtilmektedir. Bu bağlamda Beyzâvî ve İsmâil Hakkı Bursevî gibi müfessirler Allah’ın peygamberler dışında bazı seçkin kullarını da gaybî bilgiye muttali kılabileceğini, bunun Kur’an ifadeleriyle çelişmediğini öne sürmektedirler. Hz. Âişe başta olmak üzere diğer bazı sahâbîlerin Hz. Peygamber gelecek hakkında bilgi sahibi değildi, onun gaybı bildiği iddiası gerçek dışıdır (Müslim, “Îmân”, 287; Tirmizî, “Tefsîr”, 7) şeklindeki ifadeleri kıyametin kopuşu gibi mutlak gayb meselelerine münhasır olarak anlaşılması mümkündür. Zira Hz. Peygamber'in gelecekle ilgili haberler verdiği ve bunların meydana geldiği nakledilen rivayetlerden anlaşılmaktadır.

El çizgilerinden insanın kaderini okumak da gayb ile ilgilidir. Kişinin bir bilgisi olmadan gayb hakkında konuşması yasaklanmıştır. İlmi ve velayetiyle yetkin olan şahsiyetlerin bu çizgilerden anlam çıkarması mümkün olarak değerlendirilse de bu kapı aralanmamış, halkın eline düşecek şekilde bir ruhsat verilmemiştir.

Sorunuzun cevabı için tıklayınız:

Ellerde bulunan çizgilerin anlamları nasıl yorumlanır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun