Ehl-i kitap bir kadın, evleneceği kişiyi veli tayin edip onunla evlenebilir mi?

Tarih: 12.11.2014 - 17:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Ehl-i kitap bir kadının hususi velisi olmayacağı için umumi veliye ihtiyaç lazım gerekiyor. Umumi velinin Müslüman olması şartı gerekir mi?
- Veli tayin etme gibi bir yazı okumuştum, Ehl-i kitap bir kadın evleneceği kişiyi veli tayin edip evlenebilir mi veyahut Müslüman ve tanıdığı bir şahsı -akrabası olmayan- veli tayin edebilir mi?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre, Müslüman olmayanın velayetin yoktur. Veli olan kimse ile velayeti üstlenilen kadının aynı dinden olması şarttır. Buna göre Müslüman olmayan bir kişi, Müslüman bir kadını evlendiremediği gibi Müslüman bir kimse de Müslüman olmayan bir kadını evlendiremez.

- Maliki mezhebine göre, Müslüman olmayan bir kimse, Müslüman bir kadının velisi olamaz. Fakat bir Müslüman, Ehl-i kitap (Yahudi veya Hristiyan) bir kadını evlendirebilir.

- Şafii mezhebine göre ise, Müslüman olmayan bir kimse Ehl-i kitaptan bir kadının velisi olabilir; onu Ehl-i kitap veya Müslüman bir erkekle evlendirebilir. (bk. V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslamî, 7/196)

- Bununla beraber, Müslüman olmayan bir devlet başkanı veya onun vekili alimlerin ittifakıyla veli olabilir. (bk. V. Zuhayli, a.y.)

Buna göre gayri müslim ülkede bulunan Müslümanların nikahı (kadının gerçek velisi olmadığı takdirde), devletin yetkili kimseleri tarafından kıyılabilir.

- Şunu da belirtelim ki, meşhur muasır fıkıh alimi Yusuf Kardavi -gerekçelerini belirtmek suretiyle- bu asırda değişik yönden zararı görülen Ehl-i kitap bir kadınla evlenmenin caiz olmadığına fetva vermiştir. (bk. www.qaradawi.net)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun