Düşmanın malı ganimettir, diye bir hadis var mıdır; varsa nasıl anlamalıyız?

Tarih: 07.07.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Müslümanların savaşırken düşmandan elde ettikleri malın, ganimet olduğu hadiste olduğu gibi Kur'an'da da vardır.

Ganimet, terim olarak savaşta düşmandan ele geçirilen her türlü malı ifade etmektedir. Kur'ân-ı Kerim'de ganimetlerin 1/5'inin Allâh'a, Rasûlüne ve onun akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara ait olduğu bildirilmiş (Enfal, 8/41), Hz. Peygamber'in uygulamasında da kalan gaziler arasında taksim edilmiştir.

Fıkıh bilginleri ganimetleri genel olarak, savaş esirleri, arazi ve menkul mallar olmak üzere üçe ayırmışlardır.

Savaş esnasında ele geçirilen esirlere nasıl muamele edileceği, düşmanın Müslüman esirlere yaptığı muameleye, hal ve şartlara göre devletin takdirine bırakılmıştır.

Arazî konusunda da, devlete yetki tanınmıştır. Eski sahiplerinde bırakılarak haraç alınabileceği gibi, gazilere de dağıtılabileceği kabul edilmiştir.

Menkul mallar ise, 1/5'i âyette belirlenen yerlere harcanmak üzere hazineye alınır, kalanı gaziler arasında taksim edilir.

Hanefî mezhebinde, ganimet mallarının helâl olabilmesi için, bir askerî müfreze tarafından ele geçirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Ganimetlerin taksim edilmesi ve hangi ölçülerde kimlere dağıtılacağı, devlet başkanının bu konudaki yetkileri İslâm hukuk literatüründe tartışılmakla birlikte, getirilen öneri ve tedbirlerin, Müslüman toplumun bu paydan azami ölçüde ve dengeli bir şekilde yararlandırılması, devlet menfaatinin gözetilmesi gayesine matuf olduğu görülür. 

Ancak, eğer "düşmanın malı ganimettir" demekten maksat, savaş söz konusu olmadığı halde, herhangi bir gayri müslimin malını zorla almak caiz olduğu şeklinde ise, bu kesinlikle yanlıştır. İslam'ın ruhuna aykırıdır. Böyle bir hadis de söz konusu değildir.

Savaş halinde olmayan bir kâfirin malı, bir Müslüman'ın malı kadar koruma altındadır.

"Gayri müslim bir vatandaşa eziyet edenin hasmı benim." (Aclunî, II/218) diye buyuran Hz. Peygamber (asm)'in bunun aksine başka şekilde bir şey söylemesine imkân var mı?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun